کلیاتی از متابازیت‌های خیلی ضعیف و انواع آن

۲۸ خرداد ۱۳۸۴ | ۱۵:۰۸ کد : ۳۱۳۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۰۱
دگرگونی بسیار ضیعف پدیده‌ای است که بر سنگ‌های سطح زمین و بخش‌های فوقانی پوستهء آن به طور همیشگی...
دگرگونی بسیار ضیعف پدیده‌ای است که بر سنگ‌های سطح زمین و بخش‌های فوقانی پوستهء آن به طور همیشگی و در همه جا اعمال می‌شود تبلور مجدد حادث شده در این مرحله از دگرگونی در حدی است که سبب تغییرات ساختاری و بافتی سنگ‌ها نمی‌شود. بر حسب شرایط فیزیکوشیمیایی و جایگاه تکتونیکی در سنگ‌های آتش‌فشانی بازالتی - آندزیتی با ستبرا و اشکال مختلف انواع دگرگونی دمای پایین : پشته اقیانوس - بستر اقیانوس ، انباشتی ، دگرگونی پهنه فرورانش ، حرارتی و گرمابی روی می‌دهد که در ترکیب شیمیایی آن‌ها به طور عموم تاثیری جزیی دارد. مجموعه کانی‌های سنگ‌های بازالتی - آندزیتی که در معرض دگرگونی دمای پایین قرار گرفته عبارت است از : یک یا دو هیدروسیلیکات Ca-Al بعلاوه آلبیت و میکا ، کوارتز ، کلریت (یا اسمکتیت) ، اسفن ، کربناتها ، پیریت ، هماتیت و یا منیتیت . در دگرگونی بسیار ضعیف انواع رخساره‌های زئولیت ، پرهنیت ، پومپلئیت ، پرهنیت - اکتینولیت ، پومپلئیت - اکتینولیت و شیست آبی وجود دارد که رخسارهء زئولیت در آن شامل تمام مجموعه‌هایی است که در شرایط فیزیکی محتوی کوارتز - آنالسیم ، کوارتز- هولاندیت و کوارتز- لومونتیت باشد ، رخساره‌های زئولیت دمای پایین و بالا دارای مجموعه‌های متفاوتی است . رخساره پرهنیت - پومپلئیت متابازیت‌ها در کلیه موقعیت های تکتونیکی متداول می‌باشد این رخساره با تجمع پایدار پومپلئیت + اپیدوت + پرهنیت و فقدان لومونیت و اکتینولیت مشخص است . پومپلئیت معمولا در اغلب نواحی که تحت تاثیر دگرگونی ناحیه‌ای واقع شده همراه اکتینولیت می‌باشد ، در ولکانیک‌هایی که ستبرای زیاد دارند و در ژرفا مدفون شده‌اند مجموعهء پومپلئیت + اکتینولیت + اپیدوت (+ کلریت + آلبیت + کوارتز) بوقوع می‌پیوندد. CO2 بر دیاژنز و دگرگونی نقش بسزایی دارد که مهمترین اثرات آن بر پاراژنزهای دگرگونی بسیار ضعیف شامل کاهش دمای آبزدایی هیدروسیلیکات‌های Ca-Al و سایر هیدروسیلیکات‌ها و پایدار کردن کربناتها به خرج سیلیکات‌های Ca-Al است . در غالب سنگ‌های آتش‌فشانی ترسی بر منطقه ساوه پدیده‌های مربوط به دگرسانی - دگرگونی خیلی ضعیف قابل مشاهده است دگرگونی‌ها مربوط به فرایندهایی هستند که از نظر زمانی به ترتیب دگرسانی هیدروترمال ، دگرسانی فومرولی ، دگرگونی انباشنی و دگرگونی حرارتی عمل کرده است .
 

محسن مظفری افشار

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :