هاله باریک خورشید از انحنای آن منشا میگیرد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ | ۱۴:۰۳ کد : ۲۹۴۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۱۴
یک تیم از دانشمندان چینی و آلمانی بافت مغناطیسی که در هاله اطراف خورشید که در آنجا سرعت این هاله...
 یک تیم از دانشمندان چینی و آلمانی بافت مغناطیسی که در هاله اطراف خورشید که در آنجا سرعت این هاله ها زیاد است شناسائی کرده اند.در رصد خانه ESA وNASA روی فضای سطح خورشید از طریق طیف نما و مغناطیس سنج انتشار تشعشعات حاصل از امواج فرابنفش خورشید را برروی نقشه های دوپلر اندازه گیری کردند.آنها معتقدند که انحنا و تصویر دوکی شکل خورشید حاصل از چرخش این هاله ها در میدان مغناطیسی میباشد.
این هاله منحنی شامل : پروتونها  اشعه الفا (امواج الفا) دو یون هلیوم با هم ترکیب شده و بعضی یونهای سنگین و الکترونها که در سطح خورشید با سرعتهای هم مقیاس در روی کره زمین حدود 300 تا 8700 کیلومتر در ثانیه یونهای سنگین در فضای هاله خورشید تشعشعات نور را بعنوان امواج فرابنفش با طول موج کوتاه منتشر میکند این امواج کوتاه ولی باانرژی بسیار زیاد  مثل پلاسما به سمت کره زمین شلیک میشوند که این پدیده طبیعی بنام تاثیر یا نتیجه دوپلر معروف است.
امواج فرابنفش بصورت نامرئی هستند و ضمنا داخل اتمسفر زمین نمیتوانند نفوذ کنند امواج ماورائ بنفش توسط SUMER رویSOHO در فضا تجزیه میشوند.

فیزیک دانان علم نجوم به یکسری یافته های جدیدی در مورد خورشید درجه حرارت آن و نیز ترکیب شیمیائی و جنبش ان در لایه های گوناگون اتمسفر دسترسی پیدا کرده اند هاله ها و اشعه های منتشر شده از خورشید در شروع کار با سرعتی معادل 10 کیلومتر در ثانیه آغاز میشود که با گازهای نئون با درجه حرارت بالغ بر 600 هزار درجه کلوین مثل یک پلاسمای داغ جریان دارد.

محسن مظفری افشار


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :