مناقصه عمومی دومرحله ای خدمات نگهداری و پشتیبانی بالگرد

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۶ کد : ۲۸۹۴۸ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۳۶۲
مناقصه عمومی دومرحله ای خدمات نگهداری و پشتیبانی بالگرد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد فراخوان کلیه خدمات مربوط به تعمیر ، نگهداری ، تامین و تعویض قطعات ، پشتیبانی و عملیات پروازی دو فروند بالگرد از نوع اکوریل AS350-B3 با شماره های ثبت EP-GSH و EP-GSI ،  با شماره سیستمی2002003008000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

  • کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setediran.ir انجام می شود.
  • متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
  • متقاضیان شرکت در فراخوان که دارای گواهی صلاحیت  معتبر مطابق اسناد مناقصه میباشند  ، دعوت می شود از تاریخ 1402/02/11لغایت 1402/02/30نسبت به دریافت وتکمیل اسناد وارسال  مدارک مطابق مواعد زمانی مندرج دراسناد مناقصه ،   اقدام نمایند.

اطلاعات تماس و آدرس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور :میدان آزادی – بلوارمعراج 

تلفن 64595

نمابر 66070516 

پایگاه اطلاع رسانی

www.gsi.ir

 

اطلاعیه:
بدینوسیله مدت زمان دریافت اسناد مناقصه تاساعت 19 مورخ 1 / 3 / 1402 و زمان ارائه پیشنهادات تاساعت 14 مورخ 13 / 3 / 1402  و زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 مورخ 17 / 3 / 1402 تمدید میگردد .

نظر شما :