احتمال ایجاد سونامی بزرگ در دریای خرز ناچیز است

۰۱ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۵:۳۷ کد : ۲۷۹۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۷۴
به گزارش گروه خبر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در سمیناری که توسط کارشناسان دانشگاههای کمبریج وامپریال کالج انگلستان در محل این سازمان ...

با توجه به اینکه دریای خزر وسعت چندانی ندارد وگسل های موجود در آن خیلی طویل نیستند،احتمال ایجاد سونامی بزرگ در آن بعید به نظر می رسد.
به گزارش گروه  خبر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در سمیناری که توسط کارشناسان دانشگاههای کمبریج وامپریال کالج انگلستان در محل این سازمان برگزار شد، چگونگی ایجاد سونامی وپایه های علمی آن ،مورد بررسی قرار گرفت.
 کارشناسان شرکت کننده در این سمینار احتمال وقوع سونامی بزرگ در دریای خزر را به دلیل وسعت کم ، ناچیز برشمردند وخاطرنشان ساختند:.بر خلاف دریای خزر و با توجه به سوابق موجود در  سونامی های ایجاد شده ی سواحل مکران پاکستان ،احتمال وقوع چنین پدیده ای در دریای عمان ومکران،  وجود دارد.
گفتنی است در پی همکاری های بوجود آمده میان دانشگاه کمبریج و امپریال کالج انگلستان با سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور ، گروهی کارشناس از دانشگاههای مذکور، به منظور بررسی خطر زمین لرزه و موقعیت تکتونیک وزمین ساخت ایران به کشورمان سفر کرده اند که از نواحی ایران مرکزی ،زاگرس ،وشمال شرق وشمال غرب کشور بازدید به عمل خواهند آورد .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :