علت زمین بازکردن بزرگراه آبشناسان تهران! / فرق بین فروریزش با فرونشست

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۷۰۴۶ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۵۵
علت زمین بازکردن بزرگراه آبشناسان تهران! / فرق بین فروریزش با فرونشست

کلید واژه ها: علت زمین بازکردن بزرگراه آبشناسان تهران! / فرق بین فروریزش با فرونشست


نظر شما :