مدیر دفتر برنامه‌ریزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی پاسخ داد: چند سال دیگر سنگ آهن داریم؟

۲۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۷ کد : ۲۶۵۸۳ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۲۳
مدیر دفتر برنامه‌ریزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی پاسخ داد: چند سال دیگر سنگ آهن داریم؟

کلید واژه ها: مدیر دفتر برنامه‌ریزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی پاسخ داد: چند سال دیگر سنگ آهن داریم؟


نظر شما :