تکتونیک صفحه‏ای تمام آن چیزی نیست که زمین انجام می‏دهد

۰۳ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۵:۰۲ کد : ۲۶۱۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰۲
تکتونیک صفحه‏ای تمام آن چیزی نیست که زمین انجام می‏دهد. آن فقط توضیح رفتار کلی زمین بوسیله قشر نازک لیتوسفر سطحی است

تکتونیک صفحه‏ای تمام آن چیزی نیست که زمین انجام می‏دهد. آن فقط توضیح رفتار کلی زمین بوسیله قشر نازک لیتوسفر سطحی است. تقریبا تمام سیاره‏های سنگی از نظر تولید انرژی توسط واپاشی ایزوتوپهای رادیواکتیو دردرون و از دست دادن این انرژی با انتقال به سطح، جایی که بوسیله تابش می‏گریزد، رفتار مشابهی دارند. چگونگی انجام این کار در سیاره‏ها به فرآیندهای زمین شناسی سطح آنها بستگی دارد. البته، اختلافهای کمی در میان سیارات است درونی وجود دارد، به علت اینکه تنها زمین علائمی از حرکات فعال صفحه‏ای نشان می‏دهد که به آن هم زندگی زمین شناسی و هم زندگی بیولوژیکی می‏دهد. علت عجیب بودن زمین وابسته به فرآیندهای درونی آن است، بنابراین ژئوشیمیدانان و ژئوفیزیکدانان 30 سال صرف پیدا کردن روشهای مناسب برای درک رفتارهای گوشته کرده اند. همانند یک باتری روشهای ژئوشیمیایی برای تشخیص انواع مختلف گوشته‏ای که ذوب درتشکیل پوسته در جایگاههای تکتونیکی مختلف شرکت می‏کند، هدف ژئودینامیک استفاده از امواج زمین لرزه در روشی مشابه با اسکن سازی توده برای تصویرسازی عمق زمین، می‏باشد. این توموگرافی لرزه‏ای شروع به حل برخی دیدگاههای بسیار متفاوت فرآیندهای عمقی زمین کرده است. بنابراین مروری از وضعیت هنرژئودینامیک در شماره اخیر Science ، خواندن آنرا واجب می‏سازد.
 (Tackley P.j., 2000, Mantle Convection and Plate tectonics: towards an integrated physical, and chemical theory, Science 288, P.2002-2007 )
مهم ترین احتمال ناشی از رشد دانش در مورد عمق زمین این است که دانشمندان علوم زمین ممکن است مجبور شوند از تصور کلی 200 ساله جیمز هاتن که زمان حال کلید گذشته است، صرف نظر کنند. سیستم صفحه – گوشته چیزی است که درطول زمان بسیار تغییر می‏کند و زمین حال حاضر یکی از انواع مختلف رفتار ممکن را دارد.
در همان شماره از Science   یک مروری از حرکات هسته زمین که میدان ژئومغناطیسی را ایجاد می‏کند ارائه شده است.
(Buffet, B.A., 2002, Earth's Core and the geodynamic Science, 288, P.2007-2012)
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :