کشف‎ نوع جدید سیاه‎‎ چاله

۰۳ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۴:۵۳ کد : ۲۶۱۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۳
واشنگتن‎‎‎ ـ دانشـمنـدان سـازمـان فضـایــی‎ امریکا"ناسا" از کشف‎ شواهدی‎ در باره‎ نـوع جدیدی‎ از سیاه‎‎‎‎ چاله که جرمی‎ حدود ده هزار برابر خورشید دارد خبر دادند.

واشنگتن‎‎‎ ـ دانشـمنـدان سـازمـان فضـایــی‎ امریکا"ناسا" از کشف‎ شواهدی‎ در باره‎ نـوع جدیدی‎ از سیاه‎‎‎‎ چاله که جرمی‎ حدود ده هزار برابر خورشید دارد خبر دادند.
دانشـمنـدان‎ نـاسـا اعـلام‎ کـردنــد: انـفجـارهـای‎ منـظم‎ و در فـواصـل‎ زمـانـی‎ مشابه‎‎ موجب‎ پــدیــد آمـدن‎‎ ایـن جـرم‎ کـه بهترین‎ نمونه‎‎‎‎ سیاه چالـه های‎ میـانـی‎ بـه شمار می‎ رود , شده‎ است‎.
پیش‎ از این‎ سیاه‎‎ چالههایی‎‎ با جـرمـی معـادل‎ ده‎‎ برابر خورشید که میلیــاردهــا بـرابـر خورشید جرم‎ دارند شناسـایـی‎ شـده‎ بود,اما با کشف‎ این‎ سیاه‎‎ چاله مشخص‎ شـد , سیاهچاله‎‎ ها می‎‎ توانند جرمی میانـه نـیـز داشته‎ باشند.
این‎‎ کشـف‎ بـرای‎ آن اهـمیـت‎ دارد کـه‎ مشخـص‎ شـد سیاهچاله‎‎ های‎ به جرمی‎ بیشتر از سیاهچاله‎‎ های‎ کوچک‎ و کمتر از سیـاهچـالـه های‎ غول‎ پیکر در مرکز کهکشان‎ ها وجود دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :