سیالهای گرمابی کف دریای آرکئن

۰۲ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۶:۵۵ کد : ۲۶۱۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰۵
گردش آب اقیانوس از میان پوسته اقیانوسی مدرن نه تنها لیتوسفر اقیانوسی را سرد و به هدایت گسترش کف اقیانوس کمک می کند

گردش آب اقیانوس از میان پوسته اقیانوسی مدرن نه تنها لیتوسفر اقیانوسی را سرد و به هدایت گسترش کف اقیانوس کمک می کند، بلکه به صورت چشمه های زیر دریایی دوباره ظاهر می شوند که میزبان اکوسیستمهای عجیب امروزی هستند و به طور کلی به انرژی و شیمی که این smokers رابه بیرون می راند، بستگی دارند. شیمی مولکولهای زنده بخصوص فلزات آنها ترکیبی بسیار مشابه به سیالات گرمابی از خود نشان می دهند. این امر همراه با موارد دیگر مثل ژنتیک ابتدایی باکتری ترموفیلی،  رگه های هیدروترمال کف اقیانوسی یا پوسته زیر آنها را به عنوان نامزدی مناسب برای خاستگاه منشأ زندگی معرفی می سازد.  از این رو بدست آوردن نمونه هایی از چنین سیالات بسیار ابتدایی میتواند پرهیجان ترین کشف پالئوبیولوژی باشد. Jacques Touret از دانشگاه Free آمستردام که یکی از پیشروان مطالعات سیالات درگیر می باشد، معتقد است که مقداری از آنها را پیدا کرده است(Touret،J. L. R.، 2003،Remnants of early Archean hydrothermal methan and brines in pillow-breccia from the Isua Greenstone Belt،Precambrian Research،V. 126،p. 219-233). سنگ میزبان یک برش تغییر شکل یافته اما دگرگون شده ساخته شده از پیلوهای بازالتی منطقه مشهور کمربند Isua Greenstone در گرینلند غربی می باشد که در حدود 8/2 میلیارد سال پیش تشکیل شده است.  بلورهای کوارتز درون حفره ها و رگه هایی که برشها را به هم متصل می کند، مقدار کمی سیالات درگیر دارد. برخی اعتقاد دارند که بیشتر سنگهای آذرین و دگرگونی نمونه هایی از سیالات را که شامل منشأ سنگهای میزبان می شوند، در خود به دام می اندازند. مسئله بحث برانگیز در مورد سیالات Isua میزان بالای متان و آب نمک آنها می باشد که مشابه سیالات گرمابی دما پایین می باشد. شیمی آنها به خوبی با ادخالهای بازالتهای دگرسان شده پوسته اقیانوسی مدرن که فعالیت باکتریایی در آنها دیده می شود، مطابقت دارد. دگرگونی عموما در اثر دی اکسید کربن به عنوان گاز کربن دار اصلی در سیالات درگیر حاصل شده است. تشکیل متان در محیطهای کف دریا از نظر بیولوژیکی می تواند کنترل شود، اما آبگیری سنگهای اولترامافیک عمیق تر و تبدیل آنها به سرپانتین نیز میتواند هیدروژن کافی برای کاهش CO2 به متان غیر بیولوژیکی را فراهم آورد.  مجموعه کامل در Isua نشاندهنده فعالیت گرمابی است که کربن در آن غالب است و امروزه کربناتیتها را در رگه ها رسوب داده که "White Smokers " نامیده می شوند(در Black Smokers سولفورها غالب است و نام خود را از ته نشست توده های سولفید فلزی در زمان ورود سیالات در بستر دریا گرفته اند).  اینها شرایط آلکالن ایجاد کرده اند  که مکان خوبی برای رشد باکتریایی شده است.  Touret ادعا نمی کند که ادخالها فرایندهای زندگی را نشان می دهد و فقط می گوید که شرایط واقعی در اوایل آرکئن برای زندگی رو به بهبود بوده است.  او اگر در ادامه بتواند فسیلهای باکتری در ادخالها کشف کند شاهکار عظیمی انجام داده است اما این امر خیلی بعید است.  البته، آب نمک ممکن است شاهدی برای این امر باشد، زیرا سلولهای زنده به صورت منحصر به فرد برمین را از آب دریا می گیرد.  انومالی نسبتهای کلرین به برمین ممکن است تأکید شدید بر وجود زندگی در طی زمان Isue داشته باشد.     
 
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :