زمینه‌ای برای جهانی شدن منابع آب

۰۲ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۶:۵۲ کد : ۲۶۱۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۹۳
«دومین نیاز برای هر جامعه شهری بعد از یک سیستم قانونی، تأمین آب سالم می‌باشد». این جمله در مورد وضعیت وخیم تهیه آب برای دو سوم جمعیت جهان هشدار می‌دهد
«دومین نیاز برای هر جامعه شهری بعد از یک سیستم قانونی، تأمین آب سالم می‌باشد». این جمله در مورد وضعیت وخیم تهیه آب برای دو سوم جمعیت جهان هشدار می‌دهد. بسیاری از شرکتهای خصوصی که در بریتانیا مسئول آب عمومی هستند اکنون برای گسترش سازماندهی سیاره فعالیت می‌کنند. در آفریقای جنوبی، افزایش قیمت آب موجب عصبانیت اقشار فقیرتر مردم شده است. در بولیوی نیز تظاهرات گروهی در اعتراض به افزایش قیمت آب رخ داده است. یک کنسرسیم از شرکتهای ملی و بین‌المللی نیاز به پول نقد برای پروژه اصلی سدسازی دارد، به جای انتظار کشیدن برای سرمایه‌گذاری جهانی در این پروژه. مجله Science در یک مقاله تمایل جدید برای جهانی شدن را توضیح داده است.
(Gleick, P.H. 2003, Global fresbwater resahres: Soft-Path Solutions for the 21st Century. Science, V.302, P1524-1528)

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :