زمان بالا آمدگی فلات تبت

۳۰ اسفند ۱۳۸۳ | ۱۳:۱۵ کد : ۲۵۹۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۸۵
بالا آمدگی فلات عظیم تبت، با میانگین ارتفاع km5، یک سد بزرگ برای چرخه آب و هوا محسوب می‏گردد که شاید یکی از بزرگترین مواردی باشد

بالا آمدگی فلات عظیم تبت، با میانگین ارتفاع km5، یک سد بزرگ برای چرخه آب و هوا محسوب می‏گردد که شاید یکی از بزرگترین مواردی باشد که تاکنون وجود داشته است. با عرض جغرافیایی نزدیک به جریان رو به پایین سلولهای گرمسیری Hadley ، آن بر باد موسمی آسیا به خصوص در شدت بخشیدن به اثرات آن، تأثیر می‏گذارد. بسیاری از آب و هواشناسان معتقدند که تبت یک نقش اساسی در تغییر آب و هوا درانتهای سنوزوئیک داشته است.  بنابراین، تعیین زمان بالاآمدگی در برآورد اثرات مدل سازی شده در ارتباط با ثبت آب و هوای نئوژن، تعیین کننده است. البته این کار آسانی نیست.
یک تیم از زمین شناسان استرالیایی و چینی بر ثبت رسوبی حوزه Tarim ، شمال کوههای دامنه شمالی فلات تبت، متمرکز شده اند.
(Zhen H., eat at, 2000, Pliocene uplift of northern Tibetan Plateau, Geology, V.28, P.715-718)) رسوبات آنجا از لایه‏های قرمز ته نشست شده در دشتهای سیلابی کم شیب تا تخریبیهای درشت دانه تغییر می‏کند. در حقیقت این روابط  است که شروع بالاآمدگی در تبت شمالی را ثبت می‏کند. البته، تعیین سن این‌ها کار ساده‏ای نیست. تکنیکی که تیم به کاربرد مگنتواستراتیگرافی است که براساس اندازه گیری بسیار حساس قطبیت 2500 نمونه رسوبات کمی مغناطیسی شده می‏باشد.
تغییر در رخساره‏ها در بازه زمانی که مغناطیس زمین معکوس گردیده می‏باشد – کرون معکوس گیلبرت – که بین 4/5 تا Ma 5/3 پیش اتفاق افتاده است. بنابراین حداکثر سن شروع بالاآمدگی فلات تبت Ma 5/4، یعنی در پلیوسن، می‏باشد. این نتیجه با سن پذیرفته شده الیگوسن – میوسن برای بالا آمدن هیمالیا و تبت جنوبی و با مدلهایی که تغییر آب و هوا را به دنبال آن فرض می‌کنند، در تضاد است. در حالیکه حوضه Tarim امروزه خشک است، رسوبات نشان می‏دهد که تاپلیوسن آب فراوانی درسطح جریان داشته و رسوبات رودخانه‏ای ریزدانه ضخیم ته نشست حاصل کرده اند.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :