ورود بخش خصوصی به اکتشاف و اقتصاد معادن تسهیل شود

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۴۸۹ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۷۶
ورود بخش خصوصی به اکتشاف و اقتصاد معادن تسهیل شود

نظر شما :