بدنبال زمین لرزه روز گذشته سازمان زمین شناسی عملیات صحرایی خود را آغاز کرد

۲۸ آبان ۱۳۸۴ | ۰۷:۳۹ کد : ۲۴۴۵ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۲۶۸
در پی وقوع زلزله 4/6 ریشتری روز گذشته شهرستان زرند، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور بررسی های صحرایی منطقه را بمنظور شناسایی کانون سطحی و مسبب زمین لرزه را آغاز کرد.

در پی وقوع زلزله 4/6 ریشتری روز گذشته شهرستان زرند، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور بررسی های صحرایی منطقه را بمنظور شناسایی کانون سطحی ومسبب زمین لرزه  را آغازکرد.
مهندس محمد جواد بلورچی رئیس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در گفتگوی اختصاصی با بخش خبری سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشوربا اعلام این مطلب که گسل مسبب این زمین لرزه ،گسل کوهبان  یا شاخه های وابسته به آن بوده است افزود: سیستم گسله کوهبان یک گسله منفرد نیست بلکه متشکل از مجموعه گسل های مختلف می باشد که عملکرد مجموعه این گسل ها منجر به وقوع رویداد زمین لرزه زرند شده است.
وی با تاکید بر اینکه هر زلزله ای می تواند پیش لرزه زلزله بزرگتری در آینده به حساب آید تصریح کرد:همیشه این خطر وجود دارد که انرژی در پوسته زمین ذخیره شده است کاملاً آزاد نشده باشد که این احتمال وقوع زمین لرزه دیگری را در آینده هشدار می دهد.
بلورچی به این مطلب اشاره کرد که با توجه با تاریخچه لرزه خیزی استان ومنطقه ، احتمال اینکه زمین لرزه بزرگتری به وقوع پیوندد بعید می باشد وطبق آخرین آمارهای رسیده پس لرزه های بعد آن به ترتیب با بزرگای 2/4 و5/3 و8/3 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) گزارش شده است.
وی در پاسخ به این سوال که زلزله روز گذشته شهرستان زرند به لحاظ بزرگا واختلاف انرژی آزاد شده چه تفاوتی با زلزله بم داشته است گفت: هیچ گسله ای مستقل از سیستم گسله های منطقه عمل نمی کند وهنگامی که تنش در یک نقطه از پوسته زمین جمع می گردد بر روی دیگر مناطق نیز اثر خواهد گذاشت به این ترتیب حرکات درونی زمین می تواند بر روی گسل های دیگر اثر گذار باشد اما آنچه مسلم است بزرگای زلزله زرند در حدود 4/6 بزرگای گشتاوری (MW)  بوده وزلزله سال گذشته در منطقه بم 5/6 گزارش شده است که در مقایسه با زلزله زرند از قدرت بیشتری برخوردار بوده است.
بلورچی با تاکید بر فصل گرایی که احتمال وقوع زلزله را افزایش می دهد افزود: در مواقعی که با تغییر فصل روبرو هستیم یعنی فصل سرد جای خود را به فصل گرم می دهد احتمال وقوع زمین لرزه افزایش پیدا می کند.البته این مطلب تنها به عنوان یک فرضیه بیان می شود ومحققان مختلفی مطالعه علمی بر روی آن را انجام می دهند.
رئیس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور در خصوص عملیاتی که توسط این به انجام می رسد توضیح دارد وافزود: بدنبال وقوع زمین لرزه در منطقه زرند عملیات بررسی صحرایی تا چند روز آینده شروع می شود تا بتوانیم اطلاعات دقیق تری نسبت به رفتار پوسته زمین در این مناطق بدست آوریم که در راس برنامه های تعیین شده شناسایی کانونی سطحی زمین لرزه ،شناسایی گسله مسبب رویداد زمین لرزه ،تعیین مکانیزم وسازوکار رویداد زمین لرزه ،اندازه جابجایی رخداد ،شناسایی عوارض ومخاطرات وابسته به زمین لرزه از قبیل ناپایداری های دامنه ای ومیزان تخریب وابسته به شدت زمین لرزه وعلل تخریب ، بررسی های مهندسی در حوزه سازه های معمولی وهمچنین شریان های حیاتی از جمله مواردی است که طی عملیات تحقیقات صحرایی به آن پرداخته خواهد شد.
مهندس بلورچی در پایان با اظهار تاسف از جان باختن گروهی از هموطنان ،عدم سیاستگذاری های ساختاری در پیشگیری از وقوع مخاطرات ناشی از ضعف در تدوین برنامه ریزی منسجم دانست وخاطرنشان کرد : متاسفانه همیشه میزان انرژی صرف شده واعتبارات اختصاص یافته برای تحقیقات علمی و مطالعات پایه ای علوم زمین (بویژه شناسایی سازوکار رخداد مخاطرات) بر می گردد ومورد بی توجهی قرار گرفته است ومدیران ما تنها بعد از وقوع چنین حوادثی به فکر راه چاره هستند.
از این رو تنها راهکاراساسی در جهت مخاطرات در کشور ،شناسایی اصولی وزیربنایی مخاطرات وعلل ایجاد ونحوه عملکرد آنها می باشد وبر پایه این داده ها برنامه ریزی اصولی جهت ساخت وساز ایمن وبهسازی همه جانبه بویژه در سازه های روستایی می باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :