تحول در بخش تولید اطلاعات پایه معدنی کشورو اکتشافات عمقی جهت دستیابی به ذخایر پنهان در کلاس جهانی

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۸۴۸ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۳۴۲
تحول در بخش تولید اطلاعات پایه معدنی کشورو اکتشافات عمقی جهت دستیابی به ذخایر پنهان در کلاس جهانی

نظر شما :