نمایشگاه های جانبی و پایان چهارمین کنگره بین المللی متخصصان علوم زمین

۰۶ شهریور ۱۳۹۶ | ۲۱:۱۲ کد : ۲۲۷۸۸ گزارش تصويري
تعداد بازدید:۷۹۴
پایان چهارمین کنگره بین المللی متخصصان علوم زمین همراه با نمایشگاه های جانبی
نمایشگاه های جانبی و پایان چهارمین کنگره بین المللی متخصصان علوم زمین

عکس:مریم السادات میرآفتاب تهرانی

مریم السادات میرآفتاب تهرانی


نظر شما :