بیش از 175 نوع ماده ی گرانب های معدنی در منطقه ی جنوبگان وجود دارد

۲۷ آذر ۱۳۹۲ | ۱۳:۰۶ کد : ۲۲۰۵۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۴۶
وجود ذخایر هیدروکربنی و بیش از 175 نوع ماده ی گرانب های معدنی در منطقه ی جنوبگان....
صالح، رئیس مرکز ملی تحقیقات جنونگان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، گفت: افق ترسیم شده برای اقیانوس شناسی کشور، دسترسی به آب های یخ زده ی جنوبگان و شمالگان است که نیازمند فناوری ها و دانش روز دنیا است. با توجه به اهمیت جنوبگان در آینده ی اقتصادی و سیاسی و با توجه به وظیفه ی سازمانی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی مرکز ملی تحقیقات جنوبگان، پس از تصویب در پژوهشگاه تأسیس و مطالعاتی و عملی خود در قطب جنوب آغاز کرده است.
وی در خصوص اهمیت حقوقی و سیاسی جنوبگان افزود: در آینده، جنوبگان به عنوان یک منابع سرشار این ناحیه، اهمیت راهبردی آن بر حاکمیت بر نیم کره جنوبی و مسائل علمی بی نظیر این اهمیت این محیط، احتمال تجدید نظر معاهده ی جنوبگان بسیار است. حضور در این ناحیه، تأمین کننده ی منافع جمهوری اسلامی ایران در آینده خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت اقتصادی جنوبگان، خاطر نشان کرد: پس از اکتشاف منابع هیدروکربنی در دریای رأس در جنوبگان، تحقیقات پژوهشگران از امکان موجود دهها میلیارد بشکه نفت خام در این منطقه است. وجود این منابع هیدروکربنی و منابع غذایی صنعت گردشگری، از جمله مواردی است که اهمیت اقتصادی این ناحیه را نشان می دهند. البته در حال حاضر امکان بهره برداری اقتصادی از ذخایر معدنی این ناحیه وجود ندارد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه با بیان دستیابی کشور به فناوری های نوین، اظهار داشت: مهمترین دستاوردهای فناوری هایی که با حضور جمهوری اسلامی ایران در جنوبگان به دست آمده، شامل: فناوری ساخت کشتی یخ شکن تحقیقاتی، پشتیبانی، اسکان در شرایط جوی جنوبگان، فناوری حمل و نقل، حفاری در یخ و برف، فناوری منسوجات و لباس های قطبی فراهم آمده از آزمایش های فضایی در جنوبگان، جهش در تولید علم است.
وی با عنوان اینکه اهمیت علمی در جنوبگان وجود دارد، افزود: در جنوبگان به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی ویژه ی آن علومی مانند اقیانوس شناسی، علوم جوی، زمین شناسی، زیست شناسی، ژئوفیزیک، یخچال شناسی، پزشکی و مهندسی با رویکرد و شرایط جدیدی مطالعه می شوند و این منطقه به دلیل تأثیرات متقابل بر تغییرات آب و هوا و نوسانات تراز آب دریاها، بسیار حائز اهمیت است.

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :