کشف نشانه هایی از وجود آب در 5 سیاره دور

۱۶ آذر ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۲۰۲۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۷۷
دانشمندان ناسا در یک نشانه دلگرم کننده از حیات فراتر از زمین نشانه هایی از وجود آب در....
به رغم آنکه وجود آب اتمسفری در چند سیاره فراخورشیدی که دور ستاره های خارج از منظومه شمسی می چرخیدند پیشتر هم گزارش شده بود اما این تحقیق برای اولین بار این نشانه ها را در چندین سیاره به طور قطعی اندازه گیری کرده و ویژگیها و شدت و ضعف آنها را مقایسه کرده است.

این پنج سیاره WASP-17 b، HD209458b، WASP-12 b، WASP-19 b، XO-1 b هستند که دور ستاره های نزدیک می چرخند. گزارش ناسا می افزاید که این نتایج براساس تحقیقاتی بود که است که از طریق تلسکوپ فضایی هابل انجام شده است. میزان وجود آب در اتمسفر این سیارات متغیر است.

همه این 5 سیاره نشانه های قطعی از آب داشته اند اما قویترین نشانه ها در سیاره های WASP-17b و HD209458b کشف شده است.

ایوی مندل دانشمند سیاره شناسی ناسا در مرکز پرواز فضایی کودارد در گرینبلت مریلند و رئیس این گروه تحقیقاتی اظهار داشت: ما بسیار مطمئن هستیم که نشانه آب را در چندین سیاره مشاهده کردیم. این تحقیقات دری را به روی مقایسه میزان آب در اتمسفرهای سیارات مختلف فراخورشیدی چون گرمترها درمقابل سردترها باز می کند.

دریک دنیگ از دانشگاه مریلند در کالج پارک گفت: تعیین دقیق اتمسفر یک سیاره فراخورشیدی کار بسیار دشواری است اما ما توانستیم یک سیگنال بسیار واضح از وجود آب در اتمسفر این سیارات به دست آوریم.

نتایج این تحقیقات در مجله فیزیک نجومی منتشر شده است.

سیارات فراخورشیدی سیاره های هستند که خارج از منظومه خورشیدی قرار دارد.

براساس آماری که در طول سال جاری میلادی ارائه تعداد سیارات فراخورشیدی که تاکنون کشف شده نزدیک به 1000 سیاره است. بسیاری از این سیارات از مشتری بزرگتر هستند اما در سالهای اخیر با بهبود فناوریهای رصدی، سیارات فراخورشیدی هم اندازه با کره زمین نیز کشف شده اند.

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :