دمای قطب شمال به بالاترین دما طی 120 هزار سال رسید

۰۵ آبان ۱۳۹۲ | ۱۴:۰۳ کد : ۲۱۹۵۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۳
دانش پژوهان دانشگاه کلورادو بولدر دریافته اند که دمای تابستانی استاندارد در منطقه ای....
پروفسور " جیفورد میلر"  استاد زمین شناسی و مجری این تحقیقات گفت: این مطالعه نخستین شاهد مستقیمی اسا که نشان می دهد گرمای کنونی قطب شمال در شرق کانادا از اوج گرما در این منطقه که به اوایل دوره زمین شناسی حاضر(کنون دوران) می رسد فراتر رفته است.

در تابستانهای اوایل دوره زمین شناسی حاضر میزان انرژی خورشیدی به نیمکره شمالی می رسید تقریبا 9 درصد بیش از میزان امروزی بوده است.

دوره زمین شناسی یا "کنون دوران" دوره زمین شناسی است که پس از آخرین دوره یخبندان زمین در 11 هزار و 700 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه دارد.

میلر و همکارانش از توده های خزه مرده که با آب شدن یخ های جزایر بافین، سر بیرون آورده اند به عنوان ساعتهای کوچک استفاده کردند.

استفاده از رادیو کربن در چهار نمونه یخی مختلف ، نشان داد که این خزه ها دستکم 44 هزار تا 51 هزار سال پیش در معرض عنصر کربن نبوده اند.

میلر می گوید از آنجا که تعیین تاریخ با رادیو کربن برای حدود 50 هزار سال، دقت دارد و از آنجا که ثبت زمین شناسی نشان می دهد پیش از این دوران یک  دوره یخبندان وجود داشته است از این یافته ها می توان دریافت که دمای قطب شمال در منطقه کانادا  طی 120 هزار سال این قدر افزایش نداشته است.

اکنون محققان در شگفتند که این گرمای غیرمنتظره قطب شمال در کانادا چگونه ایجاد شده است.

به گفته میلر، این مطالعه در واقع نشان می دهد گرمای کنونی خارج از هر نوع تغییر پذیری طبیعی است و باید به خاطر افزایش گازهای گلخانه ای در جو ایجاد شده باشد.

مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران گرینلند نشان می دهد که دما بر روی صفحه یخی قطب شمال 7 درجه فارنهایت از سال 1991 افزایش یافته است.

کلید واژه ها: اصفهان


نظر شما :