تصاویر نقشه ناسا از گرمای زمین طی 130 سال

۱۵ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۵:۲۴ کد : ۲۱۸۱۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۳۳
اسا نقشه ای 130 ساله از آمار دمای هوای زمین با استفاده از یک هزار ایستگاه آب و هواشناسی....
ناسا سازمان فضایی آمریکا نقشه 130 ساله خود را از روند گرمایش زمین در قالب یک ویدئو منتشر کرده که دمای جهانی را در عرض قاره زمین طی 130 سال نشان می دهد.

در این نقشه لکه هایی که بیشتر به سمت قرمزی می روند نشان دهنده قسمتهایی است که گرمتر از میانگین گرمای جهانی در آن سال بوده است و لکه هایی که بیشتر به سمت رنگ آبی می روند عکس این قضیه را نشان می دهند.

به طور متوسط این نقشه نشان دهنده میزان افزایش دمای زمین طی 130 سال گذشته است. بسیاری از گرمترین سالهای ثبت شده در سالهای اخیر رخ داده اند و در سالهای نزدیک به امسال میزان لکه های نارنجی و قرمز بیشتر شده اند که این امر نشان دهنده دمای هوایی بالاتر از حد متوسط در سطح جهان است.

گرمایش جهانی اخیرا روی سیاره ما تأثیرگذار بوده است، درحالی که بسیاری از دانشمندان اقلیمی شرایط اغراق شده ای چون بخار شدن کامل تمام اقیانوسها را برای این وضعیت مطرح می کنند، باز هم نمی توان تغییرات کنونی را نادیده گرفت.

کلید واژه ها: اردبیل


نظر شما :