گرمای زمین خلق خوی ساکنانش را تنگ می‌کند

۱۲ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۱ کد : ۲۱۸۰۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۹۳
نتایج یک تحقیق بزرگ نشان می دهد که هرچه دنیا گرمتر می شوند مردم عصبی تر می شوند...
دانشمندان دریافته اند که احتمال بروز رفتارهای پرخاشگرانه چون جرایم خشونت بار و شکل گیری جنگها با افزایش دمای هوا بیشتر می شود.

محققان برای بدست آوردن این نتایج، 60 تحقیق را در این رابطه در زمان سقوطهای تاریخی امپراطوریها، جنگهای اخیر و نرخ جرایم خشونت بار در ایالات متحده بررسی کرده اند.

این تحقیقات نشان می دهد که میزان درگیری در زمین تا سال 2050 تا 50 درصد افزایش خواهد یافت.

محققان این تحقیق به یک روند عادی پی برده اند به این معنا که هرچه وضعیت هوا بدتر ( گرم تر یا خشک تر) می شود رفتارهای خشونت آمیز بیشتر می شود.

سلومون شاهنگ از دانشگاه کالیفرنیا برکلی اظهار داشت که وقتی هوا بد می شود مردم بیشتر به یکدیگر آزار می رسانند.

وی اظهار داشت که نتایج این تحقیق می تواند شیوه تفکر ما را نسبت به ارزش به کار بردن راهکارهایی که از ایجاد تغییرات جوی جلوگیری می کند تغییر می دهد.

تحقیق روی موضوع تغییرات جوی و خشونت طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و 78 درصد از این تحقیقات از سال 2009 تاکنون منتشر شده است. اما شاهنگ و همکارانش تحقیقات خود را روی تمدنهایی به قدمت 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح و در تمام مناطق مهم جهان انجام داده است.

تحقیقات هم در فضای آزمایشگاه و هم در موقعیتهای انسانی طبیعی ارتباطی بین گرما و خشونت یافته است. دمای بالاتر به رفتارهای خصومت آمیز چون بوق زدن درحال رانندگی و رفتارهای جدیتری چون خشونت در خانواده، تجاوز و حمله منتهی می شود. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که احتمال استفاده از نیروی بیشتر توسط افسران پلیس در دمای هوای بالاتر نیز وجود دارد.

محققان امیدوارند که نتایج این تحقیقات محرکی برای اقدام قانونگذاران در راستای به کاربستن راهکارهای جلوگیری از تغییرات جوی باشد.

کلید واژه ها: اردبیل


نظر شما :