موفقیت 3 دانشگاه کشور در حذف 90 درصدی آرسنیک از آبهای آلوده

۲۱ آبان ۱۳۹۱ | ۱۳:۲۸ کد : ۲۱۴۳۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۳۴
تیم تحقیقاتی 3 دانشگاه با استفاده از نانو ذرات کلسیم پراکسید موفق شدند ماده....

تیم تحقیقاتی 3 دانشگاه با استفاده از نانو ذرات کلسیم پراکسید موفق شدند ماده سمی آرسنیک را با راندمان 90 درصد از آبهای آلوده به این عنصر حذف و آب را قابل استفاده برای امور کشاورزی کنند.آبهای آلوده به عنصر آرسنیک به دلیل سمیت در گیاهان، فاقد کیفیت لازم برای آبیاری و نیازمند حذف این عنصر از منابع آب هستند.نانو ذرات کلسیم پراکسید در احیای بخش اعظم منابع آبی آلوده به آرسنیک که عملا از چرخه بهره برداری خارج شده اند و همچنین در تمامی مراکز و سازمانهایی که به نحوی با مقوله کیفیت آب درگیر هستند، نظیر محیط زیست، آب منطقه‌ای، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت آب و فاضلاب و تصفیه خانه شهرکهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرنددر این زمینه محققان دانشگاه بوعلی سینای همدان با همکاری دانشگاه های یزد و علوم پزشکی همدان به منظور ارائه  روشی کارآمد، ساده و ارزان برای کاهش غلظت آرسنیک در آب‌های آلوده پژوهشی را اجرایی کردند.در این پروژه ابتدا اقدام به سنتز نانو ذرات کلسیم پراکسید با استفاده از تکنیک سنتز شیمیایی در حضور نوعی پایدار ‌کننده شد پس از آن با استفاده از غلظت های متفاوت آرسنیک و اعمال پارامترهای مختلف مانند غلظت نانوذرات، اقدام به بهینه سازی این پارامترشد.این تیم تحقیقاتی با تولید نانو ذرات کلسیم پراکسید موفق به حذف آرسنیک در آبهای آلوده با راندمان حدود 90 درصد شدند. آب تصفیه شده با این روش قابل استفاده در حوزه کشاورزی استاین روش به دلیل عدم تولید فرآورده های جانبی مضر که نیاز به عملیات تصفیه بعدی و یا دفع داشته باشند، از لحاظ زیست محیطی بسیار قابل قبول ارزیابی شده است، چراکه با استفاده از این به راحتی آرسنیک را از آبهای سطحی و زیر زمینی بدون نیاز به مواد شیمیایی خاص حذف کرد.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى


نظر شما :