تقویت وجود حیات در سیاره سرخ با کشف مولکولهای آلی

۰۷ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۲:۵۵ کد : ۲۱۱۹۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۱
محققان اعلام کردند که کشف مولکولهای آلی به عنوان ترکیباتی که در زمین به حیات....

محققان اعلام کردند که کشف مولکولهای آلی به عنوان ترکیباتی که در زمین به حیات نسبت داده می‌شود در شهاب سنگهای مریخی می‌تواند نشانه فعالیت زیستی در این سیاره قرمز رنگ باشد.مولکولهای آلی مواد خام کربن محور هستند که بخش اصلی حیات را چون پروتئینها و DNA تشکیل داده است. این ترکیبات آلی در شهاب سنگهای مریخی پیدا شده است.این درحالی است که به دنبال این کشف دانشمندان بحث عمیقی برسر چیستی ماهیت این مولکولهای آلی به راه انداخته و اظهار می دارند که این مولکوها یا می تواند نشانه حیات در مریخ باشد، یا صرفاً ارگانیسمهایی هستند که پس از ورود به زمین وارد این شهاب سنگها شده اند.کشف مولکولهای آلی که بخش اصلی حیات را تشکیل داده پرسش وجود حیات در سیاره سرخ را میان دانشمندان تقویت کرده است  یک گروه از دانشمندان موسسه علوم کارنجی در واشنگتن به وجود کربن در این شهاب سنگها پی برده و اظهار داشتند که این شهاب سنگها که روی زمین افتاده بر اثر فعالیتهای آتش فشانی مریخ بوده است.درحال حاضر دانشمندان به دنبال سرنخی درباره چگونگی تکامل شیمی برای ایجاد حیات هستند. آنها استدلال می کنند که یافته های جدید نشان می دهد که مریخ در قسمت اعظم تاریخ خود دارای مواد شیمیایی آلی بوده است.محققان طی سالها به دنبال کربن تقلیل یافته به عنوان نشانه ای از حیات در مریخ بوده اند.دکتر اندرو استیل رئیس این گروه تحقیقاتی اظهار داشت: ما طی 40 سال گذشته به دنبال همین کربن تقلیل یافته در مریخ بوده و تلاش می کردیم که محل آن را شناسایی کنیم، چرا که بدون کربن بخش اصلی حیات وجود نخواهد داشت، بنابراین کربن تقلیل یافته شده که ترکیبی از هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن است مولکولهای آلی حیات را تشکیل داده است.وی اظهار داشت که تحقیقات جدید پاسخی برای پرسش اولیه است، این تحقیق نشان می دهد که حیات در مریخ وجود دارد، اکنون باید به سری بعدی پرسشهای خود توجه کنیم.دکتر اندرو استیل ابراز امیدواری کرد که مأموریت آینده به مریخ که اعزام سرگردان کنجکاو یا آزمایشگاه علمی مارس خواهد بود بتواند پرسش اصلی را روشن تر کند.اکنون که دانشمندان درک بهتری از بنیانهای شیمیایی مریخ دارند می توانند با مأموریتهای مختلف به دنبال نشانه های حیات در سیاره سرخ باشند.


نظر شما :