اولین رصد مستقیم حلقه های رشد سیاه چاله ها

۲۲ آبان ۱۳۹۰ | ۱۱:۵۱ کد : ۲۰۸۶۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۵۰
تلسکوپ فضایی هابل با استفاده از تکنیک جدیدی توانست اطلاعاتی درباره حلقه های رشد....

تلسکوپ فضایی هابل با استفاده از تکنیک جدیدی توانست اطلاعاتی درباره حلقه های رشد سیاه چاله های بسیار عظیم به دست آورد. حلقه های رشد سیاه چاله های بسیار عظیم منشای بعضی از اجرام بسیار درخشان جهان به نام اخترنماها هستند.تاکنون آگاهی دانشمندان درباره این حلقه ها در حد توضیحات تئوریک بود. اکنون تلسکوپ فضایی هابل توانسته است به طور مستقیم حلقه رشد یک سیاه چاله بسیار عظیم مرکز کهکشان را رصد و درباره ویژگیهای ساختاری آن را مطالعه کند.این تکنیک جدید رصد برپایه اثر "لنز گرانشی" است که توسط اجرام آسمانی عظیم حاضر در میدان دید میان ناظر و جسم رصد شده ایجاد می شود.سیاه چاله ها به طور کلی نامرئی هستند اما میدان گرانشی آنها ماده اطراف را جذب می کند و یک هاله بسیار گرم را می سازد که پرتوهای به شدت پرقدرتی را ساطع می کند و بعضی از نورانی ترین پدیده های جهان به نام "اخترنماها" را به وجود می آورد.دانشمندانی که بر روی اطلاعات جمع آوری شده توسط تلسکوپ هابل تحقیق می کنند در این خصوص توضیح دادند: "یک حلقه رشد اخترنما ابعادی در اندازه 2 روز نوری دارد اما این ساختارها میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارند. این بدان معنی است که ابعاد آنها اگر از زمین دیده شوند آنچنان کوچک است که احتمالاً هرگز نمی توان ساختار آنها را توسط یک تلسکوپ زمینی به اندازه کافی پرقدرت مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل، تاکنون بیشتر آگاهی ما درباره ساختار داخلی آنها برپایه توضیحات تئوریک و نه مشاهدات مستقیم بود."اکنون در این تحقیق جدید، تلسکوپ هابل توانست به خاطر اثر لنز گرانشی کهکشانهای واسطه، اخترنمای HE 1104-1805 رصد و نور ناشی از حلقه رشد آن را بررسی کند.به این ترتیب، دانشمندان دریافتند که این حلقه رشد در یک فاصله میان 4 تا 11 روز نوری یا بین 100 و 300 میلیارد کیلومتر گسترده شده است.براساس گزارش Astronomy Now Online، به نظر می رسد عدم دقت اندازه گیری نسبتاً زیاد باشد اما این اندازه گیری در مورد یک جرم بسیار کوچک در یک فاصله بسیار دور به عنوان یک ارزش قابل اطمینان شناخته می شود و این متد از پتانسیلهای بالایی برای بهتر شدن برخوردار است.


نظر شما :