سهیمه شرکت کالسیمین از خاک انگوران در سال جاری

۳۰ مرداد ۱۳۹۰ | ۰۳:۴۴ کد : ۲۰۷۴۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۴۱
کالسیمین از خردادماه امسال روزانه در حدود یک هزار و 500 تا دو هزار تن خاک...
 

کالسیمین از خردادماه امسال روزانه در حدود یک هزار و 500 تا دو هزار تن خاک از شرکت تهیه و تولید تحویل گرفته است.ابوطالب اشکوری مدیر معدن انگوران ماده معدنی مورد نیاز شرکت های تولید کننده سرب، فرآوری و شمش را یک میلیون و 600 هزارتن عنوان کرد.وی اظهارداشت: ظرفیت معدن انگوران باتوجه به شرایط آب و هوایی منطقه که تنها در شش ماهه نخست سال استخراج از معدن صورت می گیرد، سالانه 800 هزار تن است که 800 هزار تن باقی ماده معدنی مورد نیاز شرکت های فعال در این عرصه از طریق واردات و معادن کوچک داخلی تامین می شود.اشکوری اضافه کرد: به شرکت کالسیمین به عنوان بزرگترین خریدار خاک از معدن انگوران به همراه شرکت های زیرمجموعه بیش از 200 هزار تن خاک به طور سالانه تحویل می شود. اشکوری علت درنظر گرفتن این سهمیه برای شرکت کالسیمین را نزدیک بودن این شرکت به معدن انگوران عنوان کرد که به عنوان یک شرکت، ماده معدنی را فراوری و در اختیار شرکت های تحت پوشش خود قرار می دهد.وی با بیان اینکه درسال جاری بیش از سهمیه به شرکت کالسیمین خاک تحویل خواهد شد، ادامه داد: با توجه به تعیین سهمیه برای شرکت های فعال در این عرصه، برخی ازآنها برای دریافت سهمیه مورد نظرخود اقدام نمی کنند که این خاک می تواند به کالسیمین تعلق گیرد.به گفته مدیرمعدن انگوران، شرکت کالسیمین در دو ماهه ابتدایی سال تنها 20 هزارتن خاک از شرکت تهیه و تولید تحویل گرفته است. وی تصریح کرد: اما از خردادماه امسال روزانه در حدود یک هزار و 500 تا دو هزار تن خاک از شرکت تهیه وتولید دریافت کرده است. اشکوری اضافه کرد: این تحویل خاک بر اساس حواله هایی که ازخاک کم عیار، متوسط و پرعیار داشته اند، صورت گرفته است.


نظر شما :