رصد ستاره‌ای که جهان را دگرگون کرد

۰۹ خرداد ۱۳۹۰ | ۰۴:۰۶ کد : ۲۰۶۳۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۵۴
تلسکوپ کپلر ناسا پس از 88 سال، ستاره‌ای را که دوره مدرن ستاره‌شناسی را دگرگون....
تلسکوپ کپلر ناسا پس از 88 سال، ستاره‌ای را که دوره مدرن ستاره‌شناسی را دگرگون کرد، مورد رصد قرار داده ‌است. ستاره متغیر هابل شماره یک (وی1) که توسط تلسکوپ هابل در سال 1923 برای اولین بار رصد شد، یک نوع خاص از ستاره ضربان دار موسوم به متغیر دلتا قیفاووسی است که می‌تواند برای اندازه گیری قابل اعتماد از فواصل بزرگ کیهانی مورد استفاده قرار گیرد. با اینکه جهان پوشیده از میلیاردها میلیارد ستاره‌است، کشف یک ستاره متغیر در سال 1923 دوران مدرن ستاره‌شناسی را دگرگون کرد. وی1 در مناطق بیرونی کهکشان آندرومدا قرار دارد. در اوایل دهه 1900 ستاره‌شناسان کهکشان راه‌شیری را به عنوان یک جزیره جهانی از ستارگان تصور می‌کردند که هیچ‌چیزی خارج از مرزهای آن قابل مشاهده نیست. کهکشان آندرومدا تنها به عنوان یکی از سحابی‌های مارپیچی بسیار زیاد، طبقه‌بندی شده بود. ستاره‌شناسان نمی‌دانستند که آیا این سحابی‌های مارپیچی جزئی از کهکشان راه شیری هستند یا نه، تا اینکه ادوین هابل موفق به مشاهده ستاره‌ای در کهکشان آندرومدا شد که با الگویی قابل پیش‌بینی روشن و خاموش می‌شد و آن را وی1، ‌یک متغیر دلتا قیفاووسی نامید. این نوع خاص ستاره اکنون ثابت شده که یک مسافت‌سنج قابل اطمینان در کهکشان راه‌شیری به شمار می‌رود. این ستاره به هابل کمک کرد تا نشان دهد کهکشان آندرومدا از کهکشان ما جدا بوده و مباحثی در مورد موقعیت سحابی‌های مارپیچی مطرح کرد. پس از این اکتشاف بود که جهان در نگاه انسان عظمت دیگری گرفت. اکنون پس از 88 سال ستاره وی1 دوباره مورد توجه قرار گرفته‌ و محققان بار دیگر به رصد و بررسی این ستاره پرداخته‌اند. آنها با تحت نظر قرار دادن این ستاره به مدت پنج ماه موفق به شناسایی چهار چرخه ضربان شدند که هرکدام بیش از 31 روز به طول می‌انجامد. مشاهدات ادوین هابل از ستاره وی1 اولین قدم حیاتی در کشف یک دنیای بزرگتر بود. وی به کار خود برای کشف کهکشانهای بسیار دیگری در فراسوی راه شیری ادامه داد. این کهکشانها به «وی» اطمینان دادند که جهان در حال گسترش است.

نظر شما :