چینی ها از گسل تبریز بازدید کردند

۳۰ آذر ۱۳۸۳ | ۱۴:۱۳ کد : ۲۰۴۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۵۴
به گزارش خبرنگار گروه خبر سازمان زمین شناسی یک گروه شش نفره از محققان مؤسسه لرزه‌شناسی چین ، به منظور ارائه آخرین دستاورد‌های پیش‌بینی زمین‌لرزه ...

کارشناسان مؤسسه لرزه شناسی چین از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور(تبریز) بازدید بعمل آوردند.
به گزارش خبرنگار گروه خبر سازمان زمین شناسی ؛یک گروه شش نفره از محققان مؤسسه لرزه‌شناسی چین ، به منظور ارائه آخرین دستاورد‌های پیش‌بینی زمین‌لرزه و بررسی وضعیت گسل تبریز وارد این شهر شدند.
این گروه که توسط چهارنفر از کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور همراهی می شدند درجلسه‌ای با حضورمهندس امینی آذر(مدیریت مرکزتبریز) وچندتن از کارشناسان مرکز تبریز و جمعی ازکارشناسان مؤسسه ژئوفیزیک و لرزه نگاری شمالغرب کشور و اساتید دانشگاه تبریز شرکت کردند . درابتدا آقای مهندس فریدی ازکارشناسان مرکزتبریز ضمن بیان نتایج آخرین مطالعات و بازدیدهای صحرایی خود درمورد گسل تبریز با استفاده از (DEM)و (FLY) محدوده شهر تبریز واطراف آن که توسط آقای مهندس انوری نمایش داده میشد توضیحات مبسوطی ارائه نمودند. در ادامه بازدید ؛ گروه چینی‌از رخنمون گسل تبریز در اطراف روستای خواجه مرجان وترانشه‌های حفر شده در آنجا وهمچنین یکی از ایستگاههای لرزه نگاری استان در روستای امند و نیز از ساختمان و تجهیزات مؤسسه لرزه نگاری شمالغرب کشور بازدیدکردند.
لازم به ذکر است که خبر وفیلم بازدید فوق به همت گروه خبر سازمان زمین شناسی و اکتشافات کعدنی کشور روز سه شنبه17/9/83 درسه نوبت ازشبکه استانی پخش گردید.
 

کلید واژه ها: آذربایجان شرقی


نظر شما :