کشف هشت سد باستانی در ایران

۲۷ آذر ۱۳۸۳ | ۱۶:۲۷ کد : ۲۰۲۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۵
باستان شناسان هشت‎ سد باستانی‎ از دوران‎‎ هخامنشیان را در دشـت‎ مـرغـاب‎ کشـف‎ کردند. به‎ گزارش‎ واحـد مـرکـزی‎ خبـر , دشـت‎ مرغاب‎ در نزدیکی‎‎ پاسارگـاد , از...
تهران‎‎‎ ـ باستان شناسان هشت‎ سد باستانی‎ از دوران‎‎ هخامنشیان را در دشـت‎ مـرغـاب‎ کشـف‎ کردند. به‎ گزارش‎ واحـد مـرکـزی‎ خبـر , دشـت‎ مرغاب‎ در نزدیکی‎‎ پاسارگـاد , از قـدیـمـی ترین‎‎ دشت‎‎ های‎‎ باستانی‎ ایران است که‎ آثاری از هزاره‎ های‎‎ پیش‎ از میلاد را در خود جـای داده‎ است‎. این‎‎ دشت‎‎ به‎‎‎ علت نزدیک‎ بودن به محوطه باستانی‎ پارسارگاد , نـخسـتیـن‎ پـایتـخـت‎ باستانی‎‎ هخامـنشـی , از اهـمیـت‎ ویـژه‎ ای‎ برخوردار است‎ و در دوران‎ هـای‎ مـختـلـف‎ , جمعیت‎‎ زیادی‎ در آن‎ سکونت داشتند. عضو مرکز ملی‎‎ پژوهش‎ علمی فرانسه‎ بـا اشاره‎‎‎ به مهندسی‎ بسیار پیشرفته در سـاخـت‎ این‎ سدها گفت‎ : شش‎ سد باستانی‎‎ شنـاسـایـی شده‎‎ در این‎‎ طرح‎ که برای‎‎ تامین آب‎ کشاورزی و مصرفی‎‎ مورد استفاده‎ قرار مـی گـرفـت‎ از نوع خاکی‎ است‎‎ و هشت تـا 20 متـر ارتـفـاع دارد. بوشارلا افزود : در بعضی‎ از این‎ سدها دریچه‎‎‎ های‎ سنگی‎ به عنوان‎ کانال‎ سد ساخته شده‎ است‎ .

پایگاه ملی داده های علوم زمین

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :