کشف معدنی از سیاره های شبه زمینی در جهان

۱۲ آبان ۱۳۸۹ | ۰۴:۵۰ کد : ۲۰۲۴۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۸۳
دانشمندان می گویند در جهان معدنی عظیم از سیاره های شبه زمینی و بیگانه وجود دارد...

دانشمندان می گویند در جهان معدنی عظیم از سیاره های شبه زمینی و بیگانه وجود دارد، به طوریکه از میان هر چهار ستاره شبه خورشیدی، یکی سیاره ای به اندازه زمین دارد که در مداری نزدیک به ستاره در حرکت است. بر اساس این مطالعه جدید شاید سیاره هایی که ابعاد آنها در محدوده 5 تا 30 برابر زمین است به هیچ وجه در جهان کمیاب نباشند، فرضیه ای که می تواند با مدلهای پیشین سیاره ای به مقابله برخیزد. این یافته ها همچنین نشان می دهند سامانه های خورشیدی مشابه سامانه خورشیدی زمین به همراه سیاره های شبه زمینی نیز می توانند در جهان هستی پدیده های بسیار رایجی باشند.اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ قدرتمند کک در هاوایی به مدت پنج سال دو دسته ستاره ای به نامهای G و K را در فاصله 80 سال نوری از زمین مورد مطالعه قرار دادند. ستاره زمین مشهورترین و شناخته شده ترین نمونه از ستاره های زرد رنگ دسته G است در حالیکه کوتوله های دسته K ستاره های زرد-نارنجی و کوچکتری هستند به طور کلی در این مطالعه 5 ساله 166 نمونه از این ستاره ها مورد بررسی قرار گرفتند.محققان کوچکترین تغییراتی که به واسطه حرکت سیاره هایی در ابعاد 3 تا هزار برابر زمین که در مداری نزدیک به ستاره، در سطح ستاره ها به وجود می آمد را بررسی کرده و تخمین زدند در حدود 1.6 درصد از ستاره های شبه خورشیدی در نمونه های انتخابی دارای سیاره هایی به اندازه سیاره مشتری هستند در حالیکه 12 درصد از این ستاره ها از سیاره هایی سه تا 10 برابر زمین برخوردار هستند.این یافته نشان دهنده روند رو به رشد حضور سیاره های کوچکتر است و به این شکل سیاره هایی در ابعاد نپتون یا کوچکتر، نسبت به سیاره های عظیمی مانند ژوپیتر در سامانه های خورشیدی فراوانی بیشتری دارند.برای قابل لمس تر شدن این موضوع اخترشناسان در دانشگاه کالیفرنیا برکلی اعلام کردند از میان 100 ستاره شبه خورشیدی، یک یا دو ستاره از سیاره هایی به اندازه مشتری برخوردارند، 6 ستاره سیاره های به اندازه نپتون دارند و 12 ستاره سیاره هایی در ابعاد سه تا 12 برابر زمین را در مدار خود حفظ کرده اند. همچنین در صورتی که سیاره های شبه زمینی با ابعادی نیم برابر یا دو برابر را مورد توجه قرار دهیم، برای هر 100 ستاره می توان 23 سیاره با ویژگی های گفته شده یافت.به گفته اخترشناسان یافته جدید بر خلاف مدلهای رایج سیاره ای بوده و می تواند دیدگاه انسان را نسبت به چگونگی شکل گیری سیاره ها متحول کند.بر اساس یافته های جدید اخترشناسان پیش بینی می کنند تلسکوپ کپلر ناسا که به منظور رصد 156 هزار جرم کم نور آغاز شده است، قادر خواهد بود 120 تا 260 جهان خاکی و شبه زمینی که در مدار 10 هزار ستاره دسته G و K در گردش اند را رصد کند. از سویی دیگر از آنجایی که اخترشناسان تنها قادرند سیاره هایی که در نزدیک ستاره های شبه خورشیدی در حرکتند را ردیابی کنند، احتمال وجود سیاره های شبه زمینی در فواصلی دور دست تر افزایش پیدا می کند، فواصلی که منطقه قابل سکونت، قلمروی در فاصله مشابه زمین از خورشید، نیز بخشی از آنها است.


نظر شما :