کشف عظیم ترین ستاره نوترونی که تاکنون رصد شده است

۱۲ آبان ۱۳۸۹ | ۰۴:۴۹ کد : ۲۰۲۴۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۱۵
ستاره شناسان آمریکایی موفق شدند در فاصله حدود سه هزار سال نوری از زمین بزرگترین....
ستاره شناسان آمریکایی موفق شدند در فاصله حدود سه هزار سال نوری از زمین بزرگترین ستاره نوترونی را که تاکنون رصد شده است کشف کنند.ستاره شناسان رصدخانه ملی رادیو نجوم و دانشگاه آریزونا با استفاده از تلسکوپ گرین بانک (GBT) عظیم ترین ستاره نوترونی را که تاکنون رصد شده است کشف کردند. این ستاره شناسان برای تعیین جرم این ستاره نوترونی از یکی از بخشهای کاربردی تئوری نسبیت عمومی به نام "تاخیر شاپیرو" (Shapiro delay) استفاده کردند.این ستاره نوترونی یک اخترنما است که پالسهای رادیویی ساطع می کند منظومه این ستاره که در فاصله سه هزار سال نوری از زمین قرار دارد از یک جفت ستاره تشکیل شده است به طوریکه در این منظومه یک اخترنما با شناسه علمی PSR J1614-2230 وجود دارد که در هر ثانیه 317 مرتبه می چرخد و یک کوتوله سفید که در کمتر از 9 روز گردش خود را تکمیل می کند.پالسهای این ستاره نوترونی زمانی که از نزدیکی کوتوله سفید عبور می کنند دچار تاخیر می شوند. این اثر که همان "تاخیر شاپیرو" است به دانشمندان اجازه می دهد که جرم ستارگان را تعیین کنند.در این خصوص "پل دمورست" از رصدخانه ملی رادیو نجوم توضیح داد: "این ستاره یک جرم آسمانی متراکم و فشرده بوده و جرم آن حدود دو برابر جرم خورشید است. این ستاره بسیار شگفت انگیز است و به نظر می رسد که پس از این کشف، مدلهای مختلفی که درباره ترکیب ستارگان نوترونی توضیح می دهند نیاز به بازنگری داشته باشند."برپایه تئوری تکامل ستاره ای، انتظار می رفت که جرم این ستاره نوترونی حدود 5/1 برابر جرم خورشید باشد این درحالی است که رصدهای این ستاره شناسان نشان داد که جرم این ستاره حداقل دو برابر جرم خورشید است.این جرم استثنائی، درک محققان را درباره ستارگان نوترونی تغییر می دهد به طوریکه بعضی از مدلها پیش بینی می کنند که در این گروه از ستارگان، ذرات غیرمتعارفی به نامهای "هایپرون" (ذره ای حدفاصل میان نوترون و پروتون) و "کائون" وجود دارد، اما این ستاره تازه کشف شده از این مدل پیروی نمی کند.براساس گزارش اسپیس، جرم این ستاره نوترونی حدود 20 درصد بیشتر از جرم آخرین ستاره نوترونی است که با جرم 67/1 برابر جرم خورشید تاکنون در این عرصه رکورد دار بود.

نظر شما :