تدوین اطلس زمین گیاه پزشکی/ بررسی بیماریهای ژنتیکی با منشاء زمین شناسی

۰۹ آبان ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۶ کد : ۲۰۲۳۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۹
مجری طرح زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تدوین....
مجری طرح زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تدوین اطلس گیاه پزشکی را از برنامه های این سازمان نام برد و گفت: در این زمینه مذاکراتی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع برای دریافت اطلاعات انجام شده است.فرح رحمانی بیان جزئیات تدوین اطلس زمین شناسی گیاه پزشکی پرداخت و افزود: برای این منظور مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع برای دریافت اطلاعات مورد نیاز انجام شد. این اطلاعات ما را قادر می سازد تا تحقیقات ژئو شیمی کشور را با رویکرد گیاهان بومی منطبق کنیم.وی یافتن ارتباط میان سلامت و تنوع گیاهان بومی با کانی ها را از اهداف تدوین این اطلس نام برد و اضافه کرد: تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است که امیدواریم با نهایی شدن مذاکرات این پروژه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها اجرایی شود.مجری طرح زمین شناسی پزشکی سازمان زمین شناسی با اشاره به پراکندگی کمربندهای معدنی در کشور گفت: ایران بخشی از کمربند متالوژنی خاورمیانه است از این رو به دلیل وجود عناصر سمی چون سرب، روی، ارسنیک، جیوه، طلا، نقره و کادمیوم در خاک، این عناصر به طور طبیعی در آب، خاک، گیاه و چرخه و سیکل طبیعی حیات وارد می شود که این امر بروز برخی بیماریها را در این مناطق باعث می شود.وی همچنین از تدوین اطلس زمین شناسی پزشکی برای سایر بیماریهای مزمن و حاد در کشور خبر داد و یادآور شد: در صورتی که ارگانهای فعال و ذیربط در این زمینه با ما همکاری کنند امکان تهیه کلیه اطلس نقشه های زمین شناسی پزشکی برای بیماریهای شغلی، محیطی، مزمن و حاد در کشور به وجود خواهد آمد.رحمانی با تاکید بر اینکه این اطلس ها نمایانگر این واقعیت است که وجود پتانسیل های معدنی و میزان ناهنجاری های عنصری  در یک منطقه احتمال بروز برخی از بیماریها را در آن منطقه بیشتر می کند، ادامه داد: از این رو اقدام به تدوین اطلس بیماریهای مزمن و حاد مانند انواع سرطانها، بیماریهای قلبی و عروقی، بیماریهای تنفسی، متابولیکی و تغذیه ای و حتی بیماریهای ژنتیکی می شود.وی با اشاره به لزوم همکاری میان ارگانهای مرتبط برای تهیه اطلس های زمین پزشکی خاطرنشان کرد: امکان شناسایی ارتباط بین عوامل و عناصر محیطی و بروز بیماریها در گروی بررسی های دقیق و تعامل بین سازمانها و وزارتخانه های بهداشت درمان آموزش پزشکی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی است. ضمن آنکه نتایج این تحقیقات به نفع مردم و به مصالح کشور خواهد بود.

نظر شما :