آثار مخرب‎ افزایش‎ دمای‎ جو زمین‎

۲۵ آذر ۱۳۸۳ | ۱۵:۰۰ کد : ۲۰۲۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۵۵
بوئنوس‎‎ آیرس ـ دانشمنـدان‎ هشـدار دادنـد, افزایش‎ حتی‎ دو درجه‎‎ به دمای‎ جـو زمیـن‎ در درازمدت‎‎ آثارسویی‎ برمحیط زیست جهان‎ برجای‎ خواهد گذاشت‎.

بوئنوس‎‎ آیرس ـ دانشمنـدان‎ هشـدار دادنـد, افزایش‎ حتی‎ دو درجه‎‎ به دمای‎ جـو زمیـن‎ در درازمدت‎‎ آثارسویی‎ برمحیط زیست جهان‎ برجای‎ خواهد گذاشت‎.
به‎ گزارش‎ بی‎‎‎ بی سی, دانشمندان‎ در کنفرانس‎ سالانه‎ تغییر آب‎ و هوا و شرایط اقلیمـی‎ در آرژانتین‎ تصریح‎ کردند: افزایش‎ دمـای‎ جـو زمین‎‎ حتی‎‎ به‎ میزان اندک‎ می تواند برذخایر آب‎ در امریکای‎ لاتین‎ تاثیر منفـی‎ بگـذارد, از تولید مواد غذایـی‎ در آسیـا بکـاهـد و توفان‎ های‎‎ مهیبـی‎ را در دریـای کـارائیـب‎ موجب‎ شود.
این‎‎ کنفرانس‎‎‎ هم‎ اکنون در شهر بوئنوس آیرس در حال‎ برگزاری‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :