کشف دو سیاره جدید در کهکشان راه شیری

۱۳ شهریور ۱۳۸۹ | ۰۴:۲۳ کد : ۲۰۱۵۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۰۶
ستاره شناسان با استفاده از ماهواره کپلر ناسا توانستند دو سیاره جدید را در ابعاد سیاره....
ستاره شناسان با استفاده از ماهواره کپلر ناسا توانستند دو سیاره جدید را در ابعاد سیاره زحل در کهکشان راه شیری کشف کنند.ماهواره کپلر این دو سیاره به نامهای "کپلر 9- بی" و "کپلر 9- سی" را در اطراف ستاره ای با عنوان "کپلر 9" کشف کرد. سیاره "کپلر 9- بی" که به ستاره خود نزدیکتر است در فاصله 9/20 میلیون کیلومتری از کپلر 9 قرار دارد و یک چرخش کامل آن به دور ستاره اش 2/19 روز به طول می انجامد. این در حالی است که سیاره "کپلر 9- سی" در فاصله 8/33 میلیون کیلومتری از ستاره خود قرار دارد و چرخش کامل آن 9/38 روز زمان می برد.فاصله عطارد که یک سیاره میانی در منظومه شمسی است تا خورشید 9/57 میلیون کیلومتر است و هر 88 روز چرخش خود را به دور خورشید کامل می کند.این تحقیقات نشان می دهد که نیروهای گرانشی این دو سیاره با یکدیگر تعامل می کنند و به اعتقاد دانشمندان یک سیاره دیگر نیز باید در این منظومه وجود داشته باشد.ستاره شناسان که در حال بررسی فرضیه سیاره سوم هستند معتقدند که این سیاره به ستاره مادر خود بسیار نزدیک بوده و در طول یک روز و نیم چرخش خود به دور ستاره را کامل می کند.ماهواره کپلر 6 مارس سال 2009 با هدف کشف اجرام سیاره ای فرامنظومه شمسی جدید پرتاب شد. اکنون کپلر پس از 7 ماه رصد بیش از 156 هزار ستاره به این نتایج دست یافته است.براساس گزارش سانفرانسیسکو کرونیکال، ستاره کپلر 9 در فاصله دو هزار سال نوری از زمین و در صورت فلکی بربط قرار دارد.

نظر شما :