ذخایر آبی در کره ماه اندک است

۱۸ مرداد ۱۳۸۹ | ۰۴:۴۳ کد : ۲۰۱۲۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۵۶
یک پژوهش جدید نشان داده است که درون ماه به اندازه‌ای که در گذشته گزارش.....

یک پژوهش جدید نشان داده است که درون ماه به اندازه‌ای که در گذشته گزارش شده است، ذخایر آبی وجود ندارد. تا چندین دهه اختر شناسان تصور می‌کرده‌اند که درون و بیرون کره ماه کاملا خشک است اما ماموریت‌های اخیر بر روی این قمر نشان داد که ذخایر آب منجمد بر روی کره ماه وجود دارد و شواهد علمی از وجود مقادیر قابل توجهی آب در درون ماه به شکل مولکول هیدروکسیل (OH) خبر داد. هیدروکسیل یک ترکیب هیدروژنی است که از تجزیه مولکول آب شکل می‌گیرد. به گزارش مجله علمی ساینس، در این تحقیق جدید محققان دانشگاه نیومکزیکو میزان ایزوتوپ‌های کلرین در سنگهای کره ماه را اندازه گیری کردند. کلرین به شدت به هیدروژن متصل می شود. در زمین گدازه‌ها بیش از کلرین،‌ حاوی هیدروژن هستند. محققان می‌گویند: ما ایزوتوپ‌های کلرین را در ماه بررسی کرده و متوجه شدیم که مقدار آن تا 25 برابر بیشتر از زمین است. بهترین توجیه برای این تفاوت، این است که مقدار هیدروژن موجود در سنگهای کره ماه بسیار کمتر از آن است که در گذشته تصور می‌شد. کلرین در گدازه‌های کره ماه به جای هیدروژن با سایر نمک‌ها به طور آزادانه پیوند شیمیایی می‌دهد و بنابراین اگر سنگهای این قمر عاری از هیدروژن باشند پس آب کمتری هم خواهند داشت.


نظر شما :