زمین‎‎‎ لزره‎ باردیگر ژاپن را تکان داد

۲۳ آذر ۱۳۸۳ | ۱۱:۴۶ کد : ۱۹۹۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۴۳
توکیوـ زمین‎ لرزه‎‎ای‎ بـه بزرگی‎ 4 و 9 دهـم‎ درجه‎ ریشتر صبح‎ امروز جنوب‎ ژاپن‎‎ را تکـان داد.

توکیوـ زمین‎ لرزه‎‎ای‎ بـه بزرگی‎ 4 و 9 دهـم‎ درجه‎ ریشتر صبح‎ امروز جنوب‎ ژاپن‎‎ را تکـان داد.
به‎‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه, مـوسسـه لـزره نگاری‎ ملی‎ ژاپن‎‎‎ مرکز این زمین لرزه‎ را 10 کیلومتری‎ عمق‎ دریا در سواحل‎ کاگـوشیـمـا, هزار کیلومتری‎ جنوب‎ توکیو اعلام‎ کرد. روز یکشنبه‎‎‎ نیز زمین‎ لرزهای‎ به قـدرت‎ 5 و یک‎ دهم‎ درجه‎ در مقیاس‎ ریشتر جنوب‎ ژاپن‎ را لزرانده‎ بود. این‎‎ زمین لزره‎ خسارات‎‎ جانی‎‎ و مالی نداشت.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :