کشف ارتباط بین زمستانهای سرد و لکه های خورشیدی

۳۰ مرداد ۱۳۸۹ | ۰۵:۰۷ کد : ۱۹۹۲۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۰۹
یک استاد فیزیک محیط فضایی با بررسی تغییرات آب و هوایی انگلیس و شمال اروپا...

یک استاد فیزیک محیط فضایی با بررسی تغییرات آب و هوایی انگلیس و شمال اروپا در مدت 300 سال گذشته توانست ارتباط بین زمستانهای سرد و لکه های خورشیدی را کشف کند.مایک لاک وود استاد فیزیک محیط فضایی دانشگاه ردینگ در انگلیس به این نتایج دست یافت.دمای هوا در مرکز انگلیس به طور منظم از 351 سال قبل ثبت شده است. با کمک این اطلاعات دانشمندان می توانند مطالعات آماری مفیدی درخصوص تغییرات آب و هوایی به دست آورند. این اطلاعات هواشناسی می توانند دوره "کمینه مائوندر" را هم در بر گیرند.کمینه مائوندر به دوره بین 1645 تا 1715 گفته می شود که در آن فعالیت خورشیدی به حداقل میزان خود رسید. در این دوره در انگلیس و بسیاری از بخشهای قاره اروپا زمستانهای بسیار سرد و طولانی را پشت سر گذاشتند به طوری که از آن به عنوان "عصر یخبندان کوچک" یاد می شود.این دانشمند تاکید کرد که فعالیت خورشیدی برای یک دوره 300 ساله افزایش می یابد و در100 بعد از آن، این فعالیت رو به کاهش می رود. این بدان معنی است که حداکثر فعالیت خورشیدی در 1985 رخ داد و در حال حاضر در فاز نزول به سمت موقعیت مشابه "کمینه مائوندر" پیش می رود.براساس گزارش تلگراف، در این مکانیزم، فعالیت خورشیدی بر روی آب و هوا اثر گذاشته و به این ترتیب پرتوهای فرابنفش بر روی تشکیل بادهای شدید در لایه استراتسفر زمین تاثیر می گذارند. این پدیده موجب می شود که در بخشهای شرقی اروپا یخبندان شود در حالی که بادهای گرمتر از مناطق غربی می وزند.مهر


نظر شما :