تولید سنگ آهن جلال آباد 22 درصد افزایش یافت

۱۹ دی ۱۳۸۸ | ۰۵:۲۴ کد : ۱۹۷۶۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۱۹
میزان تولید سنگ آهن دانه بندی مجتمع جلال آباد زرند طی 9 ماهه منتهی به پایان آذر...

میزان تولید سنگ آهن دانه بندی مجتمع جلال آباد زرند طی 9 ماهه منتهی به پایان آذر، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش یافتبه گزارش موج، طی 9 ماهه منتهی به آذر، در این مجتمع 698 هزار و 388 تن سنگ آهن دانه بندی تولید شداین در حالی است که میزان تولید این محصول در مدت مشابه سال گذشته، 572 هزار و 329 تن بودهمچنین طی مدت مذکور، در مجتمع جلال آباد پنج میلیون و 749 هزار و 645 تن باطله برداری صورت گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(یک میلیون و 729 هزار و 825 تن)، حدود 230 درصد افزایش نشان می دهد.بنا به این گزارش ، در این مجتمع طی آذر ، 96 هزار و 752 تن سنگ آهن دانه بندی تولید شد که در مقایسه با میزان سنگ آهن دانه بندی تولید شده طی مدت مشابه سال گذشته( 73 هزار و 134 تن) ، 32 درصد افزایش یافت.همچنین در مدت یاد شده ، 679 هزار و 455 تن باطله برداری انجام شد.این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ، 116 هزار و 951 تن باطله برداری صورت گرفت که حاکی از رشد 481 درصد میزان باطله برداری در آذر امسال است.موج


نظر شما :