بزرگترین‎‎‎ چشمه‎ آب‎ شیرین جهان

۱۷ آذر ۱۳۸۳ | ۱۲:۳۰ کد : ۱۹۷۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۹۱
سنندج‎ ـ طرح‎ مطالعات‎‎ زیست محیـطی‎ زریـوار کردستان‎‎‎ بزرگترین چشمـه‎ آب‎ شیـریـن دنیـا بزودی‎ اجرا می‎ شود

سنندج‎ ـ طرح‎ مطالعات‎‎ زیست محیـطی‎ زریـوار کردستان‎‎‎ بزرگترین چشمـه‎ آب‎ شیـریـن دنیـا بزودی‎ اجرا می‎ شود . واحد مرکزی‎ خبر از سـننـدج‎ در جلسه‎ کارشناسان‎ امور آب‎ حفـاظت‎‎ حفـاظت محیط زیست‎ و منابع‎ طبیعی‎ استان‎‎ کـردستـان اعلام‎شد در طرح‎ مـطالعـات‎‎ زیسـت مـحیـطی‎ دریـاچـه‎ زریـوار مـریـوان‎‎ ضمـن بـررســی‎ آلاینده‎‎های‎ اکوسیستم‎ این‎ دریاچه , عوامـل‎ پایدار و ناپایـدار مـوثـر در تخـریـب‎ آن‎ شناسائی‎ خواهد شد . تلاش‎ برای‎ توقف‎ روند تخـریـب‎ مـحیـط زیست‎ زریوار و بهبود پایداری‎ دریاچه‎ نیـز از دیگر اهداف‎ اجرای‎ این‎ طرح‎ است‎ . همچنین‎ انتخاب‎ مشـاور طرح‎ مـطالعـات‎ زیست‎ محیطی‎ دریاچه‎‎ زریوار به پـایـان‎ آذر امسـال‎‎ مـوکـول شـده‎ اسـت‎ و گــروهــی‎ از کارشناسان‎ برجسته‎ استانداری‎ امـور آب‎ , حفاظت‎‎‎ محیط زیست , منابع‎ طبیعی‎ و شـیلـات استـان‎‎‎‎ کـردستـان در تـدویـن و اجـرای‎ آن مشارکت‎ دارند . یک‎ محقق‎ مریوانی‎ در18ماه‎‎ گـذشتـه با بررسی‎ حیات‎ وحش‎ زریوار و تصویر برداری‎ از اعماق‎ ایـن‎ دریـاچـه‎‎ دربـاره نـابـودی‎ تدریجی‎ دریاچه‎‎ زریوار هشداد داده است‎ . محمد باغبانی‎ که‎ مقدمـات‎‎ سـاخـت یـک‎ فیلم‎‎ مستند از زریوار را فراهم کرده‎ اسـت‎ با مشاهده‎‎ لایه های‎‎ فراوان‎ رسوبی‎ بقـایـای اجساد جانوران‎ , املاح‎ ناشـی‎ از رسـوبـات‎ فاضلاب‎ روستائی‎‎ شهری‎‎ و کـودهـای حیـوانـی درباره‎‎ خطر بر هم‎‎ خوردن‎ اکوسیستم دریاچـه و مرگ‎ تدریجی‎ زریوار به‎ مسئولـان‎ ذیـربـط هشدار داده‎ است‎ . زریوار بزرگترین‎‎ چشمه‎ آب‎ شیرین دنیا و نگین‎‎ دشت‎‎ مریوان به‎‎ وسعت نه کـیلـومتـر مربع‎ و عمق‎ متوسط 5متر و حجـم‎ ذخیـره50میلیون‎‎ متـرمـکعـب‎‎ آب بـه‎ عنـوان یکـی‎ از زیباترین‎‎ جاذبه‎های‎ طبیعی‎ ایران در غرب‎ کشور و در سه‎ کیلومتری‎ شهر مریوان‎ است‎ .

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :