زمین‎‎ دهها نفر را بلعید

۱۴ آذر ۱۳۸۳ | ۱۲:۵۹ کد : ۱۹۵۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳۳
پکن‎‎‎‎ ـ درپی‎ رانش‎ زمین ومدفون شدن 25منزل‎ مسکونی‎‎ روستایی در استان‎ گویـژو در جنـوب‎ غربی‎ چین‎‎ در زیر گل‎ و لا ی 65‎ تن نـاپـدیـد شدند.

پکن‎‎‎‎ ـ درپی‎ رانش‎ زمین ومدفون شدن 25منزل‎ مسکونی‎‎ روستایی در استان‎ گویـژو در جنـوب‎ غربی‎ چین‎‎ در زیر گل‎ و لا ی 65‎ تن نـاپـدیـد شدند.خبرگزاری‎ فرانسه‎‎‎ به نقل‎ از رسـانـه هـا و مسئولان‎‎ محلی‎ گزارش‎ داد, این حادثه‎ سـاعـت‎ سه‎‎‎ صبح‎ جمعه به وقت‎ محلی‎‎ زمانی روی‎ داد که‎ 108 تن‎‎ در این منازل‎ مسکـونـی‎ در خواب‎ بودند و 31 نفر از آنان‎ موفق‎ بـه‎ فرار و 12 تن‎‎ نیز از زیر خاک‎ بیرون آورده‎ شدند.مسئولان‎‎‎ محلی‎‎ با بی سـابقـه‎ خـوانـدن ایـن حادثه‎ افزودند: رانش‎ زمین‎ درپی‎ وضعیت‎ بد جوی‎‎ نبوده‎‎ زیرا هوای منطقه بسیار منـاسـب‎ است‎.این‎‎‎ مسئولان شمار ناپدید شدگان را براسـاس‎ شنیده‎ ها 50 تن‎ اعلام‎ کردند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :