تائید ارتباط میان کاهش دی اکسید کربن و تشکیل ورقه یخی قطب جنوب

۳۰ شهریور ۱۳۸۸ | ۰۵:۰۴ کد : ۱۹۵۱۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۸
پژوهشگران آمریکایی ارتباط میان کاهش سطح دی اکسید کربن و تشکیل ورقه...

پژوهشگران آمریکایی ارتباط میان کاهش سطح دی اکسید کربن و تشکیل ورقه یخی قطب جنوب در حدود 34 میلیون سال قبل را تائید کردند.گروهی از دانشمندان دانشگاه کاردیف و بریستول میکروفسیلهایی را از نمونه سنگهایی استخراج کردند که سطح دی اکسید کربن اتمسفر زمین را در عصر تشکیل ورقه یخی قطب جنوب در خود ثبت کرده بودند. زمین شناسان از دیرباز فرضیه ارتباط میان تشکیل این ورقه یخی و کاهش اثرات گلخانه ای طبیعی را مطرح کرده بودند. اکنون نتایج این تحقیقات کاهش دی اکسید کربن در مدت تغییرات آب و هوایی دوره های زمین شناسی ائوسن/ اولیگوسن و آغاز تشکیل ورقه یخی را تائید می کند. این تحقیقات نشان می دهد در حدود 34 میلیون سال قبل زمین به شدت سرد شد و یخها و ورقه های کوچک یخی در قطب جنوب توسعه یافتند.براساس گزارش نیچر، در این دوره که با دروه گذر از ائوسن به اولیگوسن منطبق است به سرعت این ورقه ها تشکیل شد که تا به امروز نیز باقی مانده اند. به گفته این محققان، کاهش سطح دی اکسید کربن در این دور به ارزش حداقل حدود 760 قسمت بر میلیون (نوعی واحد اندازه گیری گازها) رسید.مهر


نظر شما :