ارزیابی صاحبنظران در مورد ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن

۱۷ شهریور ۱۳۸۸ | ۰۶:۲۸ کد : ۱۹۵۰۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۴۶
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی صاحبنظران در خصوص ادغام...

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ارزیابی صاحبنظران در خصوص ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را جمع‌آوری و در قالب گزارشی منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، با جمع‌آوری نقطه‌نظرات شخصیت های حقیقی و حقوقی مخالف و موافق در مورد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن خاطرنشان ساخت که هر چند در بررسی اولیه به نظر می‌رسد اکثر نظرات در مورد ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن مثبت ارزیابی می‌شود، ولی نکاتی در این دیدگاه‌ها به شرح زیر قابل تامل است:1 – ملاحظات متعددی به عنوان شرایط و پیش نیازهای ادغام مطرح شده است.2 – لزوم مطالعات همه جانبه و جلوگیری از تصمیمات شتابزده گوشزد شده است.3 – در مواردی که دیدگاه مثبتی از نتیجه ادغام به دلایلی همچون صرفه‌جویی برای دولت ذکر شده، هیچ ارزیابی از نحوه صرفه‌جویی و مستندات آن ارائه نشده است.4 – در گزارش قبلی مرکز پژوهش‌ها نکاتی عنوان شده بود که در این اظهارنظرها نیز همان موارد به عنوان نکات مبهم برای برآورد آثار مثبت و منفی ادغام بیان شده‌اند.5 – مخالفین پیشنهاد ادغام نیز دلایل قابل توجهی ذکر کرده‌اند.6 – بنابراین انجام مطالعات پشتیبان برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی و .... برای بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است. بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این دو وزارتخانه تنها می‌تواند آزمونی باشد که اگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق و یا هر شکل دیگر تغییر می‌یابد.7 – بررسی صرف پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه بدون ارائه طرح توجیهی که بیان کننده ابعاد وظایف وزارتخانه جدید و چگونگی تقسیم کار وظایف در ساختار جدید باشد، بیانگر مزایا و معایب احتمالی مترتب بر این اقدام نیست و بنابراین قبل از بررسی پیشنهاد ادغام باید طرح جامع ادغام برای تعیین نحوه ادغام ارائه شود تا بتوان جوانب آن را بررسی و در مورد آن اظهارنظر قطعی مطرح کرد.


نظر شما :