گرمای قطب شمال در دو هزار سال اخیر بی سابقه است

۲۶ آبان ۱۳۸۸ | ۰۴:۰۰ کد : ۱۹۵۰۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۵۹
پژوهشگران دریافته اند گرمای مناطق مختلف قطب شمال به بیشترین میزان در دو هزار...

پژوهشگران دریافته اند گرمای مناطق مختلف قطب شمال به بیشترین میزان در دو هزار سال اخیر رسیده است. تغییر در مدار گردش زمین به دور خورشید باعث شد قطب شمال چندین قرن سردتر شود، اما در 100 سال گذشته با افزایش تولید گازهای گلخانه ای از منابعی که انسان در فعالیت آنها دست داشته، دمای هوای ناحیه نیز بالا رفته است.دانشمندان یافته های خود را بر اساس شواهد به دست آمده از هسته های یخی، حلقه های مقطع درختان و رسوب دریاچه ها به دست آورده اندپژوهشگران دانشگاه آریزونای شمالی، در آمریکا در گزارشی در نشریه ساینس اعلام کردند: یافته های آنها نشان می دهد که نواحی قطبی به دو عامل حرارت خورشیدی و افزایش حرارت ناشی از تولید گازهای گلخانه ای بسیار حساس است.پژوهش در 23 نقطه از قطب شمال انجام شد که در آن شواهد کافی برای به دست آمدن تصویر لازم برای مقایسه دهه به دهه تغییر وضع درجه حرارت وجود داشت.نتیجه این تحقیقات نموداری شد که بر اساس آن یک دهه اخیر (1998-2008) گرم ترین دهه در کل دوره مورد پژوهش بوده است."درل کافمن" مجری این تحقیقات می گوید: "روند غالب در نمودار تولید شده، روند سرد شدنی است که در 1900 سال اول دیده می شود."وی افزود: "اما قرن بیستم در تضاد واضحی با روند سرد شدن قرار دارد که انتظار می رفت ادامه پیدا کند. نیم قرن آخر، گرم ترین در کل دوره مورد پژوهش بوده و 10 سال اخیر بدترین شرایط را داشته است."به طور متوسط تا سال 1900 از درجه حرارت این ناحیه حدود 0.2 درجه سانتی گراد در هر هزاره کم شد، اما از آن زمان حرارت 1.2 درجه سانتی گراد افزایش یافته است.یکی از دلایل روند کند کاهش درجه حرارت، انحراف های تدریجی (هر انحراف در طی هزاران سال) و مقطعی زمین از مدار حرکت خود به دور خورشید بوده است. این انحراف ها، ماهی از سال که در آن زمین از همیشه به خورشید نزدیک تر است را تغییر می دهد.این انحراف مقطعی به تدریج از کل انرژی خورشیدی جذب شده در نواحی قطب شمال در تابستان کاست، تا اینکه گرمایش در اثر تولید گازهای گلخانه ای شرایط را تغییر داد.پژوهش انجام شده همچنین بروز پدیده گرم شدن هوا در قرون وسطی را ثابت می کند. برخی شواهد تاریخی حاکی از آن بود که حدود 1000 سال قبل، وقتی وایکینگ ها گرینلند را به مستعمره خود تبدیل کردند، هوا به اندازه ای گرم شده بود که آنها در ناحیه نیوفاندلند شروع به پرورش انگور کردند.پژوهش دانشگاه آریزونای شمالی نشان داد "بر خلاف روند کاهش حرارت و به عنوان استثنایی در 19 قرن اول" هرچند در آن زمان حرارت به اندازه حال حاضر نبوده ، اما به مراتب از صد سال پیش گرم تر بوده است.روند اخیر گرمایش قطب شمال به وضوح خود را با کاهش عمده میزان سطح یخ های روی سطح آب در تابستان نمایان کرده است، که حداقل میزان سطح پوشیده از یخ در دریا، در سال 2007 با دوربین های ماهواره ای ثبت شد ایرنا


نظر شما :