کشف سیاره ای که مخالف جهت ستاره اش در حرکت است

۲۵ مرداد ۱۳۸۸ | ۰۷:۳۵ کد : ۱۹۴۳۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۷۷
اخترشناسان برای اولین بار موفق به کشف سیاره ای شده اند که در جهت مخالف...

اخترشناسان برای اولین بار موفق به کشف سیاره ای شده اند که در جهت مخالف چرخش ستاره خود در حرکت است.سیاره ها باید در جهتی حرکت کنند که ستاره های آنها در حرکتند اما سیاره جدیدی که توسط اخترشناسان دانشگاه کیل کشف شده است اینگونه به نظر می آید که تحت تاثیر برخورد با سیاره ای دیگر دچار خصوصیاتی متفاوت شده و در مداری مخالف در گردش است. به گفته محققان سیاره ها با مدارهای رو به عقب از دسته سیاره های بسیار کمیاب در جهان هستی به شمار می روند.به گفته کوئل هلیر از تیم تحقیقاتی دانشگاه کیل زمانی که تمامی ساختار سیستم ستاره ای در یک جهت حرکت می کنند و ستاره نیز در همان جهت در چرخش است، حرکت در مسیر مخالف امری بسیار دشوار و غیر ممکن خواهد بود. به اعتقاد وی احتمال برخوردی نزدیک با این سیاره می تواند توجیهی برای رفتار غیر عادی سیاره فراخورشیدی جدید به شمار رود.سیاره جدید Wasp-17b نام گرفته و هفدهمین سیاره فراخورشیدی است که توسط کنسرسیوم تحقیقات گسترده سیاره ای دانشگاه های انگلستان یا WASP کشف شده است. این سیاره ابعادی دو برابر ابعاد سیاره مشتری دارد اما جرم آن یک دوم جرم سیاره مشتری تخمین زده شده است.Wasp-17b با استفاده از چندین دوربین که به منظور کنترل بیش از هزاران ستاره برنامه ریزی شده اند و در هنگامی کشف شد که اخترشناسان در حال جستجو برای ردیابی نور خفیف ستاره های دور دست بودند. زمانی که بتوان تغییرات طول موجی ستاره ها را تعیین کرد می توان زمان عبور سیاره را از مقابل ستاره محاسبه کرده و مسیر حرکت آن را کشف کرد. همین محاسبات می تواند حرکت مخالف سیاره Wasp-17b را به اثبات برساند.مهر


نظر شما :