زمین‎ لرزه‎ پلدختر را لرزاند

۰۲ آذر ۱۳۸۳ | ۱۱:۲۵ کد : ۱۸۹۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۰۷
زمین‎ لرزه‎ پیـاپـی‎ بـامــداد امروز شهر پلدختـر را در استـان‎‎ لـرستـان لرزاند.

 
زمین‎ لرزه‎ پیـاپـی‎ بـامــداد امروز شهر پلدختـر را در استـان‎‎ لـرستـان لرزاند.
به‎ گزارش‎ واحد مرکـزی‎ خبـر, این‎‎ 4 زمیـن لرزه‎‎ که ساعتـهــای‎ یـک‎ و 3 , 15 و 3 ,11 و 28 و 3 و 37 و دقیقه‎‎ روی‎ داد به ترتیـب‎ 4 و3 , 9 و 3 , 4 , 6 و 5 دهم‎ ریشتر قدرت‎ داشتند.
هنوز از خسارتهای‎‎ ایـن‎‎ زمیـن لـرزه‎ خبـری دریافت‎‎ نشده‎ است.
شهر پلدختر دراستان‎‎ لرستان واقع‎ شده‎ است‎.

کلید واژه ها: لرستان


نظر شما :