نهمین‎‎ زمین لرزه‎ شوشتر را لرزاند

۳۰ آبان ۱۳۸۳ | ۱۱:۳۰ کد : ۱۸۸۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۱۵
در ساعت‎ 4 و 56 دقیقه‎‎ و 5 ثانیـه بامداد امروز زمین‎ لرزه‎ بار دیگر حوالـی‎ شوشتر را لرزاند.

در ساعت‎ 4 و 56 دقیقه‎‎ و 5 ثانیـه بامداد امروز زمین‎ لرزه‎ بار دیگر حوالـی‎ شوشتر را لرزاند.
شبکه‎‎‎ های‎‎ لـرزهنگـاری مـوسسـه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران‎‎ بزرگی‎ ایـن زلـزلـه را 3/3 درجه‎ در مقیاس‎ امواج‎ درونی‎ اعلام‎ کردند.
از حدود ساعت‎‎ 21 شب‎ گذشته‎ تا حدود ساعـت 5 بامداد امروز زمین‎ لرزه‎ 9بار حوالی‎ شهر شوشتر دراستان‎‎ خوزستان را لرزانده‎ است‎.
اولین‎‎ زمین لرزه‎‎ به مقیاس‎ 4و 7 دهم‎ ریشتر در ساعت‎ 20 و 54 دقیقه‎‎ و 45 ثانیهدر این‎ منطقه‎‎ رخ‎ داده بود. این‎‎ زمین لرزه‎ها خسارات‎ قابل‎ توجهی‎ در بر نداشته‎ است‎.

کلید واژه ها: خوزستان


نظر شما :