توفان قدرتمند خورشیدی آمریکا را فلج می‌کند!

۲۳ دی ۱۳۸۷ | ۰۴:۰۳ کد : ۱۸۵۴۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۷
در یک پژوهش جدید پیش‌بینی شده است که یک توفان قدرتمند خورشیدی در آینده....
در یک پژوهش جدید پیش‌بینی شده است که یک توفان قدرتمند خورشیدی در آینده می‌تواند سرتاسر کشور آمریکا را به مدت چند ماه تعطیل کند.بر اساس مطالعات انجام شده از سوی آکادمی ملی علوم آمریکا، این توفان خورشیدی می‌تواند یکی از بدترین و مخربترین سناریوها را روی زمین به نمایش بگذارد. دانشمند‌ان نتیجه گیری کرده‌اند که در صورت وقوع این حادثه آسیب به تجهیزات برق و نیرو و سایر سیستم‌های ارتباطاتی می‌تواند فاجعه آمیز باشد و این آسیبها تا جایی پیش رود که دولت آمریکا کنترل خود را بر روی موقعیت از دست بدهد. این پیش‌بینی براساس بخشی از یک توفان خورشیدی عظیم که در سال 1879 آمریکا و اروپا را فلج کرد، صورت گرفته است. این حادثه شاید بدترین اتفاق از این نوع بوده که طی 200 سال گذشته رخ داده است. بر اساس این گزارش در صورتی که این حادثه رخ دهد بسیاری از ارتباطات زمینی مختل خواهد شد و بیشترین خسارات متوجه آمریکا و تجهیزات آن می‌شود. ایسنا)،

نظر شما :