استاد دانشگاه باکودانشمندان ایرانی در علم جغرافیا شهرت جهانی دارند

۲۸ مهر ۱۳۸۷ | ۰۳:۵۴ کد : ۱۸۱۹۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۴
استاد دانشگاه باکو، با گرایش آب های زیر زمینی، گفت: دانشمندان ایرانی در زمینه....

 استاد دانشگاه باکو، با گرایش آب های زیر زمینی، گفت: دانشمندان ایرانی در زمینه علم ژئومورفولوژی شهرت جهانی است.استادان جغرافیا بویژه جغرافیای طبیعی ایران، در دنیا از محبوبیت و شهرت خوبی برخوردار است.وی اظهار داشت: هدف دانشگاه باکو، برقراری هر چه بیشتر ارتباط میان دانشمندان علوم جغرافیای ایران و آذربایجان است.وی ادامه داد: در واقع، دعوت شدن من به این همایش، مقدمه ای برای برقراری ارتباط بیشتر علمی با دانشمندان ایرانی است.به گفته وی، علم جغرافیا و بطور خاص گرایش آبهای زیر زمینی به حدی گسترده است که برقراری ارتباط علمی میان دانشمندان آذربایجان و ایران ضروری دیده می شود.استاد دانشگاه باکو، افزود: می توانیم با برقراری ارتباط قوی تر و تخصصی تر این علم را شکوفاتر کنیم و به مردم بیشتر بشناسانیم.


نظر شما :