کارگاه علمی زلزله "چگونه و کجا پناه بگیریم؟"

۳۰ شهریور ۱۳۸۷ | ۰۴:۵۰ کد : ۱۸۰۸۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۰۶۲
این کارگاه با هدف دستیابی به روشهای صحیح پناهگیری و شناخت اماکن مناسب....

این کارگاه با هدف دستیابی به روشهای صحیح پناهگیری و شناخت اماکن مناسب هنگام وقوع زلزله در روز یکشنبه چهاردهم مهرماه امسال برپا خواهد شد.این کارگاه یک روزه با حضور صاحبنظران و علاقه‌مندان برگزار می شود.در این کارگاه گروهها براساس نوع تخصصان به چند گروه تقسیم می شوند و موضوعاتی برای هر گروه مشخص می شود که باره بحث و تبادل نظر می کنند و در پایان نتیجه گیری کلی انجام می شود.


نظر شما :