استاندارد استفاده از فناوریهای سنجش از دور در مطالعه یخچالهای طبیعی ایران تدوین میشود

۲۷ مهر ۱۳۸۳ | ۱۵:۳۷ کد : ۱۷۱۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۳۶
اولین استاندارد استفاده از فناوری سنجش از دور در مطالعه یخچالهای طبیعی ایران به همت مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو و با مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در حال تدوین است

اولین استاندارد استفاده از فناوری سنجش از دور در مطالعه یخچالهای طبیعی ایران به همت مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو و با مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در حال تدوین است. استاندارد استفاده از سنجش از دور ماهوارهای در مطالعه یخچال های طبیعی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تولید، ذخیره سازی، به هنگام سازی و تبادل اطلاعات در مورد مطالعات یخچالهای طبیعی و اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز این مطالعات در حال تدوین است. بنابر اعلام روابط عمومی این دانشگاه در مرحله بررسی و مطالعه پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی، روش انجام مطالعه و امکانات منابع اطلاعاتی مورد استفاده سازمانها و پژوهشگرانی که در زمینه یخچالهای طبیعی فعالیت میکنند، از نقطه نظر هیدرولوژیکی، زمین شناسی، ژئومورفولوژیکی، محیط زیست و منابع طبیعی بررسی و ارزیابی شد. همچنین در مرحله تدوین مجموعه نیازمندیها و منابع اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی موجود از منطقه مطالعاتی (یخچال علم چال) شناسایی شد که در ادامه با توجه به منابع اطلاعاتی موجود و نیازمندیهای تجزیه و تحلیل شده در مطالعات مربوط به یخچال های طبیعی، اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز این مطالعات تعیین میشود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :