گامی تازه در راه کشف راز ظهور حیات بر روی زمین

۲۷ مهر ۱۳۸۳ | ۱۴:۳۶ کد : ۱۷۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۴۵
یک محقق ایرانی در کالیفرنیا نشان داده است گازهایی که از دهانه های آتشفشان ها در دوران ماقبل تاریخ خارج می شده نقش موثری در تولید عناصر اولیه و اصلی حیات در روی زمین داشته است.

 
یک محقق ایرانی در کالیفرنیا نشان داده است گازهایی که از دهانه های آتشفشان ها در دوران ماقبل تاریخ خارج می شده نقش موثری در تولید عناصر اولیه و اصلی حیات در روی زمین داشته است. یکی از بزرگترین معماهای علمی این نکته است که نخستین مولکول های زیستی چگونه در غیاب ارگانیسم هایی که آنها را تولید می کنند به وجود آمدند، اما اکنون کشف یک محقق ایرانی به نام رضا غدیری که در موسسه پژوهشی اسکریپس در کالیفرنیا تحقیق میکند دانشمندان را یک گام بلند به یافتن پاسخ مناسبی برای این مسئله نزدیک کرده است. غدیری و همکارانش نشان دادند گاز «سولفید کربونیل» که از دهانه آتشفشان ها در دوران ماقبل تاریخ متصاعد می شد از این قابلیت برخوردار بود که اسیدهای آمینه را به صورت رشته های پپتید درآورد و پپتیدها نیز به نوبه خود سنگ بنای پروتیین ها هستند که مولکول های حیاتی به شمار می روند. غدیری و همکارانش در آزمایشگاه و در دمای متعارف (حدود 25 درجه) گاز سولفید کربونیل را از روی اسید آمینه عبور دادند و ظرف چند دقیقه تا چند ساعت رشته های پپتید ظاهر شد. نکته مهم آنکه این رشته ها از طریق انواع واکنش های شیمیایی نظیر اکسیداسیون، آلکالیزاسیون و استفاده از کاتالیزورهای فلزی به وجود آمدند. به نوشته نشریه «ساینس»، غدیری مدعی است گاز سولفید کربونیل در دریاچه های ماقبل تاریخ که در اطراف کوه های آتشفشان فعال آن زمان قرار داشته است و یا چشمه های آب گرم زیر اقیانوس ها با اسیدهای آمینه ترکیب شدند و رشته های پپتید را به وجود آوردند. هر چند نظریه پیشنهادی غدیری و آزمایشی که انجام داده حاوی نکات حائز اهمیت است اما هنوز جنبه های مهمی از مسئله برجای مانده که باید نور بیشتری به آنها تابیده شود. از جمله این جنبه ها آنکه دقیقاً روشن نیست میزان گاز سولفید کربونیلی که از آتشفشان های ماقبل تاریخ متصاعد شده چه میزان بوده است. در حال حاضر این گاز تنها1 درصد از کل گازهای متصاعد شده از آتشفشان ها را تشکیل می دهد، اما غدیری معتقد است که میزان گاز در دوران های اولیه به مراتب بیشتر بوده است. نکته دیگر اینکه اسیدهای آمینه ای که با این گاز ترکیب شدند از کجا پیدا شده اند. برخی از محققان براین باورند که این اسیدها به وسیله شهاب سنگ ها از فضای بیکران به زمین انتقال یافته اند و برخی دیگر نیز می گویند این اسیدها در خود زمین و در شرایط مختلف موجود بودند.
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :