مانور فوق العاده زلزله و ایمنی در مدارس

۱۴ بهمن ۱۳۸۲ | ۰۴:۳۳ کد : ۱۷۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰۷
مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان "یادمان دانش آموزان زلزله بم " با شرکت ۱۶ میلیون دانش آموز از مقطع ابتدایی تا دبیرستان کشور به مرحله اجرا در می آید. دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی ...
بیش از دو میلیون و۷۰۰ هزار دانش آموز در استان تهران ) در مانور فوق العاده زلزله و ایمنی در مدارس شرکت می کنند. بیش از یک میلیون و۴۰۰ هزار دانش آموز تهرانی و بیش ازیک میلیون ۳۰۰و هزار دانش آموز از شهرستان های استان تهران در این مانور کشوری که از مقطع ابتدایی تا متوسطه برگزار می شود، حضور دارند. مانور فوق العاده زلزله و ایمنی در بیش از پنج هزار مدرسه مناطق مختلف پایتخت و مدارس ۲۷ منطقه آموزشی سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار خواهد شد. مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان "یادمان دانش آموزان زلزله بم " با شرکت ۱۶ میلیون دانش آموز از مقطع ابتدایی تا دبیرستان کشور به مرحله اجرا در می آید. دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی روز سه شنبه با شنیدن آژیر زلزله و ایمنی که ازرادیو سراسری و رادیوهای استانی بین ساعت ۱۵ / ۱۰ تا۳۰ / ۱۰ به مد۳۰ت ثانیه به صدا درخواهد آمد، مانور زلزله و ایمنی را برگزار می کنند. این آژیر به منزله زلزله فرضی خواهد بود و دانش آموزان پس از پناه گیری صحیح و سپس خروج از کلاس ها، در حیاط مدرسه با قرائت فاتحه ، یاد۱۲ هزار دانش آموز جان باخته زلزله بم را گرامی می دارند.

کلید واژه ها: مازندران


نظر شما :